1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

 1. This book responds to the current intriguing questions concerning the impact of the choice of law rules on the free movement of companies by analyzing the most recent ECJ decisions, EU legislature and doctrine in that field. It addresses vigorous discussions and a multitude of legal issues concerning European Company Law, Comparative Law as well as Private International Law in a desirable way both for the legal practitioners and academics.
  Paperback
  €75.-
 2. Legal Evolution and Hybridisation

  Publication date: April 24, 2014

  This is a book on comparative law and legal change. With a focus on corporate law and the law of personal property, it reviews the current state of the comparative debate on the evolution of law and seeks to establish new perspectives to explain the mechanism of legal reception.
  Paperback
  €64.-

 3. Gender quotas for company boards are becoming a totemic issue of gender diversity policy in today’s labour market. This book analyses the EU proposal to make such quotas obligatory and brings together the experiences of countries that have, to various degrees, taken the road towards formalising gender balance in the board room.
  Paperback
  €60.-

 4. In dit boek komen de actuele knelpunten inzake de onderhandse overname, het openbaar overnamebod en herstructureringen aan bod. Ook de raakvlakken van de Belgische overnamepraktijk met het mededingingsrecht en het ondernemingsstrafrecht komen in dit handige en belangrijke boek aan bod.
  Hardback
  €110.-

 5. Differences in contract law and the additional transaction costs and complexity they generate in cross-border transactions dissuade a considerable number SMEs from expanding into markets of other Member States. These differences are also said to limit competition in the internal market.
  Paperback
  €45.-

 6. Corporate mobility is een actueel en steeds belangrijker wordend thema in het Europese en nationale recht. De grensoverschrijdende bewegingen en activiteiten van vennootschappen geven immers aanleiding tot heel wat juridische vragen en moeilijkheden.
  Paperback
  €55.-

 7. Dit boek benadert de KMO vanuit de verschillende juridische disciplines die samen het ruime economisch recht vormen. Achtereenvolgens wordt het statuut van de KMO geanalyseerd vanuit het vennootschapsrecht, fiscaal recht, Europees (mededingings)recht en handelsrecht. Daarnaast wordt ook een rechtshistorische analyse van de KMO gemaakt.
  Paperback
  €80.-

 8. Dit boek wil het enigma van de vennootschapsgroep ontsluiten: de economische macht van vennootschapsgroepen is immers onmiskenbaar, maar hun juridische statuut is echter op vele punten nog onzeker.
  Paperback
  €50.-

 9. Dit boekje is aanbevolen literatuur voor iedere jurist die wenst stil te staan bij actuele juridische problemen bij de deelname van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid – vandaag typisch vakverenigingen, politieke partijen of andere maatschappelijk belangrijke organisaties – aan het rechtsverkeer.
  Paperback
  €25.-
 10. Handboek fusies en overnames

  Publication date: February 7, 2012

  Het Handboek fusies en overnames behandelt op een diepgaande en omvattende wijze het complexe geheel aan juridische regels inzake fusies en overnames.
  Hardback
  €260.-
 
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6