1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

 1. Dit opus magnum is het eerste Nederlandstalige naslagwerk dat het volledige, geldende vennootschapsrecht integraal behandelt.
  Hardback
  €245.-

 2. “Wilsautonomie, contractvrijheid en ondernemingscontracten, welke toekomst beschoren? Zowel vanuit een algemene invalshoek als vanuit de invalshoek van een aantal specifieke sectoren wordt deze vraagstelling aan een grondige en kritische analyse onderworpen.
  Hardback
  €135.-
 3. European Company Law, 2nd edition

  Publication date: November 30, 2011

  Over the last decade, European company law has been re-written completely. Virtually no EU measure remained unchanged and most of them have undergone fundamental reform. This book discusses the EC/EU law first including all instruments through which it is transposed into the national law systems. However, where no EC/EU law exists, a comparative law discussion and policy aspects, namely law and economics, fill the gaps. The whole organism of (...
  Paperback
  €185.-

 4. De orgaantheorie wordt traditioneel beschouwd als het fundament waarop de toerekening van rechtshandelingen en onrechtmatige daden aan rechtspersonen steunt.  In dit boek onderwerpt Jeroen Delvoie deze fundering aan een grondig stabiliteitsonderzoek.
  Hardback
  €150.-

 5. Een uitgelezen equipe van academici en praktijkmensen staat in voor een diepgravende analyse van de kerndomeinen van het vennootschapsrecht en bespreekt de knelpunten inzake de algemene vergadering, het kapitaal en het bestuur van de vennootschap.
  Paperback
  €85.-

 6. Deze actuele uitgave bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en over de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin.
  Hardback
  €160.-

 7. Tal van vragen komen aan bod in dit eerste Nederlandstalige boek dat een alomvattend onderzoek voert naar de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders. De auteur opteerde voor een didactische aanpak qua structuur, doorspekt met voorbeelden uit de praktijk.
  Paperback
  €75.-
 8. Derden in het contractenrecht

  Publication date: November 24, 2009

  Dit boek over derden in het contractenrecht bewijst eens te meer dat het leerstuk van de derde in het contractenrecht aanleiding geeft tot complexe, uiteenlopende en vooral verrassende vraagstukken.
  Paperback
  €60.-

 9. Dit boek ontleedt in wetenschappelijk onderbouwde bijdragen en vanuit verschillende invalshoeken, de thematiek van conflicten in een vennootschap op een praktische en alomvattende wijze.
  Paperback
  €95.-

 10. This book deals with the Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European Private Company (Societas Privata Europaea, SPE) as put forward by the European Commission in the summer of 2008. It adds to the comments already made in the legal literature by dealing with key aspects of the SPE Proposal in an extensive way and by including, where relevant, the amendments adopted by the European Parliament in March 2009.
  Paperback
  €61.-
 
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7