De proceduregids

De auteurs bieden in dit handboek op een praktische en vlot leesbare manier een stappenplan aan voor het inzetten van gerechtelijke procedures. Met tal van concrete voorbeelden! Het boek is niet geschreven als een inleiding tot het opzoeken en analyseren van bronnen, maar wel als een werkinstrument in de studie van de onderscheiden procedures voor de rechtscolleges.
Author(s):
Saskia Kerkhofs, Frederic Eggermont
book | published | 1st edition
July 2011 | x + 244 pp.

Paperback
€31.50 €45.-


ISBN 9789400001978


Alternative prices
- Student price: €29.-

Details

De auteurs bieden in dit handboek studenten rechten en rechtspraktijk en beginnende juristen op een praktische manier een stappenplan aan voor het inzetten van gerechtelijke procedures. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de moeilijke procedurele theorie in praktische, heldere richtlijnen omgezet, waardoor dit werk een bijzondere meerwaarde krijgt. Door de vlotte en leesbare stijl kunnen docenten rechtsmethodologie aan universiteiten en hogescholen het boek probleemloos gebruiken. De voorbeelden zijn ook zo gekozen dat ze een inhoudelijke studie van het recht mogelijk maken, waardoor dit handboek niet alleen de methodologische kant van verschillende rechtstakken behandelt, maar ook ruimte laat om de bronnen en beginselen van die rechtstakken te belichten. Het boek is niet geschreven als een inleiding tot het opzoeken en analyseren van bronnen, maar wel als een werkinstrument in de studie van de onderscheiden procedures voor de rechtscolleges.
Frederic Eggermont is adjunct-auditeur in de Raad van State en praktijkassistent aan de rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit Brussel.
Saskia Kerkhofs is advocate aan de balie van Brussel en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit Brussel.

Table of Contents

1. De procedure voor de vrederechter (p. 1)

Saskia Kerkhofs, Frederic Eggermont

2. De procedure voor de politierechtbank (p. 25)

Saskia Kerkhofs, Frederic Eggermont

3. De procedure voor de rechtbank van koophandel (p. 49)

Saskia Kerkhofs, Frederic Eggermont

4. De procedure voor de arbeidsrechtbank (p. 57)

Saskia Kerkhofs, Frederic Eggermont

5. De procedure voor de rechtbank van eerste aanleg (p. 65)

Saskia Kerkhofs, Frederic Eggermont

6. De procedure voor de arrondissementsrechtbank (p. 103)

Saskia Kerkhofs, Frederic Eggermont

7. De procedure voor het hof van assisen (p. 107)

Saskia Kerkhofs, Frederic Eggermont

8. De procedure voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (p. 117)

Saskia Kerkhofs, Frederic Eggermont

9. De procedure voor het Hof van Cassatie (p. 187)

Saskia Kerkhofs, Frederic Eggermont

10. De procedure voor het Grondwettelijk Hof (p. 211)

Saskia Kerkhofs, Frederic Eggermont

Trefwoordenregister (p. 239)

Saskia Kerkhofs, Frederic Eggermont

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
Saskia Kerkhofs, Frederic Eggermont
Trefwoordenregister (p. 239)
Saskia Kerkhofs, Frederic Eggermont

Also interesting for you: