1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

 1. Door diverse wetten wordt het gerechtelijke landschap vanaf 1 september 2014 grondig gewijzigd. Niet alleen werd vanaf 1 april 2014 het aantal gerechtelijke arrondissementen verminderd, maar ook de bevoegdheden van de diverse rechtscolleges worden vanaf 1 september 2014 herschikt.
  Paperback
  €50.-

 2. Advocaten, magistraten, notarissen en gerechtsdeurwaarders worden als eersten met deze innovaties geconfronteerd. Dit boek is voor hen dan ook een onmisbare wegwijzer om in dit nieuwe gerechtelijke landschap snel en feilloos de weg te vinden.
  Paperback
  €65.-
 3. De vrederechter en het bewind

  Publication date: August 13, 2014

  De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, is een belangrijke stap ter verbetering en vernieuwing van de oude onbekwaamheidsstatuten van meerderjarigen.
  Paperback
  €50.-

 4. This book proposes a novel way to assess pain and suffering damages. It is based on specialised scientific information regarding the impact of injuries and investigates the positive legal and economic implications that would result from its implementation compared to current approaches.
  Paperback
  €74.-
 5. Nobody's Perfect

  Publication date: May 5, 2014

  Public confidence in the justice system depends on the belief that decisions made in the judicial processes are reasonably correct and accurate. This book focuses on the systems of appellate control of court judgments. The editors explore the relationship between the different approaches to appeals in national civil justice systems and their impact on the overall efficiency and effectiveness of the legal protection of individual rights.
  Paperback
  €89.-

 6. Although the protection of individuals’ interests against administrative actions is still primarily the domain of the judiciary, most legal systems nowadays also assign this task to ombudsmen. This can potentially lead to conflicts between the two institutions and can affect their relations, and therefore needs coordination.
  Paperback
  €80.-

 7. Mediation is becoming an increasingly important tool for resolving civil and commercial disputes. The European Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21.5.2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters prescribes a set of minimum common rules on mediation for all EU Member States with the exception of Denmark. This book studies in depth the current legal framework in every EU Member State as...
  Hardback
  €145.-

 8. Mediation is becoming an increasingly important tool for resolving civil and commercial disputes. The European Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21.5.2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters prescribes a set of minimum common rules on mediation for all EU Member States with the exception of Denmark.
  Hardback
  €246.50
 9. De nieuwe arbitragewet 2013

  Publication date: December 10, 2013

  De auteurs behandelen een selectie van nieuwe wetsbepalingen en geven aan hoe deze praktische inslag hebben op het verloop van arbitrage op het Belgische grondgebied. Zij brengen onmisbare informatie voor de advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten en academici die met arbitrage te maken hebben.
  Paperback
  €75.-
 10. Prejudiciële vragen

  Publication date: December 3, 2013

  Dit boek brengt de techniek van de prejudiciële vraagstelling beter in kaart. Wat kan men van een prejudiciële vraagstelling verwachten? Wat is de plaats van de prejudiciële vraag in een concrete procedure? Kan een prejudiciële vraag tergend of roekeloos zijn?
  Paperback
  €75.-
 
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7