1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

 1. Dit boek bevat een grondige studie van het verstek en het verzet in zowel het privaatrechtelijk procesrecht als in het strafprocesrecht.
  Paperback
  €50.-

 2. De bijzondere opzet van dit boek, waarbij academici samen met magistraten met ruime praktijkervaring reflecteren over actuele juridische problemen, zorgt niet alleen voor een wetenschappelijke, maar ook voor een praktische invalshoek.
  Paperback
  €58.-

 3. Deze uitgave is het eerste volwaardige onderzoek in België over class actions, of vertegenwoordigende collectieve rechtsvorderingen, en meteen de referentie voor iedereen in ons taalgebied die zich wil verdiepen in dit onderwerp.
  Hardback
  €100.-

 4. Ter gelegenheid van 75 jaar Taalwet Gerechtszaken hebben het Brusselse VPG en haar Franstalige tegenhanger, de CJBB, een naslagwerk aan de taal van het proces gewijd: een bijzonder actueel en belangrijk boek over een gevoelige én complexe materie.
  Paperback
  €53.-

 5. De bewijsgaring in strijd met de wet gaf aanleiding tot bewijsuitsluiting. Eerst in het strafrecht, waar het fundament van deze regel ligt, en nadien in het civiele bewijsrecht, maakten recent andere inzichten opgeld.
  Garenloos
  €25.-

 6. In dit werk worden sancties en de daarbij behorende toetsingsbevoegdheid van de rechter in de diverse vakgebieden onderzocht teneinde aan de rechtspractici een aantal algemene beginselen aan te reiken in deze belangrijke en rechtstakoverschrijdende materie.
  Paperback
  €60.-

 7. Men vraagt soms hoe het staat met de rechtsbescherming van partijen in een arbitrage en of dit wel dezelfde waarborgen biedt als een procedure voor de overheidsrechter. Herman Verbist geeft in dit werk en op basis van jarenlang onderzoek een antwoord op deze vraag.
  Hardback
  €65.-

 8. In dit verslagboek wordt getracht de best bewaarde geheimen in het recht voor u te ontrafelen, gaande van de parlementaire toegang tot informatie van de uitvoerende macht tot het bankgeheim bij de zoektocht naar financiële informatie tijdens de gerechtelijke vereffeningsprocedure.
  Paperback
  €75.-
 9. De proceduregids

  Publication date: July 7, 2011

  De auteurs bieden in dit handboek op een praktische en vlot leesbare manier een stappenplan aan voor het inzetten van gerechtelijke procedures. Met tal van concrete voorbeelden! Het boek is niet geschreven als een inleiding tot het opzoeken en analyseren van bronnen, maar wel als een werkinstrument in de studie van de onderscheiden procedures voor de rechtscolleges.
  Paperback
  €45.-

 10. Een goed onderhandelaar/bemiddelaar beschikt niet enkel over uitstekende juridische competenties. Andere vaardigheden en inzichten zijn minstens even relevant. Dit boek biedt u daarom een multidisciplinair drieluik, waarin de voornaamste struikelblokken worden geanalyseerd.
  Paperback
  €40.-
 
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6