Actuele ontwikkelingen inzake verbintenissenrecht

Aan de hand van een grondige analyse van de rechtspraak en rechtsleer wordt in deze uitgave nagegaan welke aloude referentiekaders standhouden, dan wel achterhaald zijn en welke tendensen zich vandaag de dag voordoen.
Editor(s):
Vincent Sagaert, Dirk Lambrecht
Series:
Vlaams Pleitgenootschap
Volume:
book | published | 1st edition
April 2009 | xiv + 334 pp.

Paperback
€95.-


ISBN 9789050959209

Details

Het verbintenissenrecht is de moeder van alle rechtstakken.
De bepalingen inzake het verbintenissenrecht mogen dan wel sinds het ontstaan van het Burgerlijk Wetboek - al meer dan 200 jaar geleden - quasi ongewijzigd zijn, de inhoud ervan past zich voortdurend aan de evoluerende maatschappelijke context aan. Hoog tijd dus om met dit boek een nieuwe stand van zaken inzake het hedendaagse verbintenissen recht aan te bieden. Een uitgelezen equipe van gezaghebbende auteurs, allen titularis van het vak Verbinte nissenrecht aan een Vlaamse Rechtsfaculteit, nam deze uitdaging aan.
Aan de hand van een grondige analyse van de rechtspraak en rechtsleer wordt nagegaan welke aloude referentiekaders standhouden, dan wel achterhaald zijn en welke tendensen zich vandaag de dag voordoen. Deze fundamentele analyse gaat hand in hand met een grote praktische hanteerbaarheid van de teksten, die dan ook een nieuw licht werpen op enkele klassieke leerstukken uit het verbintenissenrecht.

Met bijdragen van Ignace Claeys, Ludo Cornelis, Vincent Sagaert, Ilse Samoy, Sophie Stijns, Piet Taelman, Filip Van Liempt en Aloïs Van Oevelen.

Chapters

Inhoudstafel (p. 0)

EXONERATIEBEDINGEN EN VRIJWARINGSBEDINGEN (p. 1)

DERDE-MEDEPLICHTIGHEID AAN ANDERMANS CONTRACTBREUK (p. 37)

ACTUELE TOPICS VAN CONVENTIONELE VERTEGENWOORDIGING (p. 85)

CONTRACT EN KORT GEDING (p. 159)

ACTUELE ONTWIKKELINGEN INZAKE SCHULDVERGELIJKING. Over de groei(pijnen) van een verbintenis rechtelijk zekerheidsmechanisme (p. 223)

VERKEERD VERBONDEN (p. 259)

About the series:

Vlaams Pleitgenootschap

Reeds meer dan 15 jaar organiseert het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel toonaangevende en alom gewaardeerde studiedagen. De referaten van deze studiedagen worden uitgegeven in een reeks van praktijkgerichte boeken die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Meer informatie vindt u op: www.vpgbrussel.be

More about this series

Also interesting for you: