1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

 1. Dit boek biedt een analyse van talrijke praktische knelpunten met betrekking tot de vastgoedpromotor, vastgoedexpert en architect.
  Paperback
  €50.-

 2. Dit boek vertrekt vanuit de vaststelling dat het gemeen verbintenissenrecht een rechterlijke afweging van de contractuele hoofdprestaties toelaat d.m.v. de figuren ‘benadeling’ en ‘gekwalificeerde benadeling’ daar waar in het consumentencontractenrecht een controle op het evenwicht tussen prijs en voorwerp uitdrukkelijk verboden is.
  Hardback
  €185.-

 3. Een goed onderhandelaar/bemiddelaar beschikt niet enkel over uitstekende juridische competenties. Andere vaardigheden en inzichten zijn minstens even relevant. Dit boek biedt u daarom een multidisciplinair drieluik, waarin de voornaamste struikelblokken worden geanalyseerd.
  Paperback
  €40.-
 4. Schuldvergelijking

  Publication date: December 14, 2010

  Ondanks de actuele relevantie in verschillende rechtsdomeinen werd de schuldvergelijking in België nog niet grondig onderzocht. Dit vlot geschreven standaardwerk brengt daar verandering in.
  Hardback
  €175.-

 5. Van egoïsme via paternalisme naar fraternalisme? Doorheen de bijdragen wordt aangetoond dat anno 2010 samenwerking en flexibiliteit de nieuwe codewoorden zijn van het contractenrecht.
  Paperback
  €70.-

 6. Deze uitgave bestrijkt op een systematische wijze de meeste aspecten van het goederenrechtelijk statuut van de schuldvorderingen en doet dat grondig, zonder daarbij de blik op het geheel te verliezen.
  Hardback
  €175.-

 7. By presenting historical materials, this volume elucidates the quandary of the law of obligations when it has to answer the question what a creditor eventually will acquire: damages or specific performance?
  Paperback
  €44.-
 8. Beschikkingsonbevoegdheid

  Publication date: October 20, 2009

  De auteur bestudeert in dit werk één van de voorwaarden voor de zakenrechtelijke overgang van zaken of andere vermogensrechten, nl. de beschikkingsbevoegdheid.
  Hardback
  €185.-

 9. Aan de hand van een grondige analyse van de rechtspraak en rechtsleer wordt in deze uitgave nagegaan welke aloude referentiekaders standhouden, dan wel achterhaald zijn en welke tendensen zich vandaag de dag voordoen.
  Paperback
  €95.-
 10. Knelpunten Pacht

  Publication date: April 29, 2008

  Dit boek is het zesde in de reeks Knelpunten Contractenrecht. Het biedt een analyse van talrijke praktische knelpunten in het pachtrecht.
  Paperback
  €40.-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4