1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

 1. De auteur geeft enkele wenken mee voor de redactie van (koop)overeenkomsten met kunstvoorwerpen in een poging om door zorgvuldig te contracteren, juridisch correct en pragmatisch, problemen te verhelpen of zelfs te voorkomen.
  Paperback
  €31.50 €45.-

 2. Door de toenemende vergrijzing in Europa zijn er steeds meer mensen in onze samenleving die op een bepaald moment in hun leven niet langer in staat zijn om hun vermogen zelf en zelfstandig te beheren.
  Hardback
  €77.- €110.-
 3. Linked Contracts

  Publication date: May 16, 2012

  Modern society is full of linked contracts: a plurality of separately concluded contracts that are somehow interrelated. However, contract law is still primarily centred on traditional contractual relations between (just) two parties. This book therefore explores the legal consequences of the existence of linked contracts. It thereby provides insights for practice and academia in this new phenomenon.
  Paperback
  €46.-

 4. In deze uitgave wordt het huurrecht intradisciplinair benaderd. Het huurrecht is immers innig verweven met de diverse takken van het privaatrecht, en zelfs van het publiek recht.
  Hardback
  €63.- €90.-

 5. The Draft Common Frame of Reference is the result of more than 25 years of academic research on European private law, and was published in October 2009. Against this background, this book presents and critically analyses the DCFR, and situates it in relation to current Belgian and European private law.
  Paperback
  €100.-
 6. Derdenbeding

  Publication date: January 13, 2012

  Bekroond met de driejaarlijkse prijs van het Antwerpse Notariaat Op grond van een derdenbeding kan een derde aanspraken ontlenen aan andermans overeenkomst, waar hij normaal buiten blijft. Dit boek biedt een antwoord op tal van vragen en besteed veel aandacht besteed aan de praktische gevolgen en toepassingen.
  Hardback
  €136.50 €195.-
 7. Handelshuur

  Publication date: January 9, 2012

  Dit praktische boek is het eerste Nederlandstalige standaardwerk dat deze materie grondig analyseert en uitspit.  Op systematische wijze worden de regels en problemen onderzocht tijdens de aanvang van de handelshuurovereenkomst, tijdens de handelshuur, en bij het beëindigen van het handelshuurcontract.
  Hardback
  €122.50 €175.-
 8. De betaling

  Publication date: November 2, 2011

  Dit proefschrift behandelt de betaling als wijze van tenietgaan van een verbintenis. De auteur heeft hiervan in een heldere stijl, een grondige, kritische en verfrissende analyse gemaakt.
  Hardback
  €77.- €110.-

 9. Dit boek biedt een analyse van talrijke praktische knelpunten met betrekking tot de vastgoedpromotor, vastgoedexpert en architect.
  Paperback
  €35.- €50.-

 10. Dit boek vertrekt vanuit de vaststelling dat het gemeen verbintenissenrecht een rechterlijke afweging van de contractuele hoofdprestaties toelaat d.m.v. de figuren ‘benadeling’ en ‘gekwalificeerde benadeling’ daar waar in het consumentencontractenrecht een controle op het evenwicht tussen prijs en voorwerp uitdrukkelijk verboden is.
  Hardback
  €129.50 €185.-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4