Verzekeringen in de bouw

24 September 2020
Sint-Niklaas
€351.88 (VAT incl.)

Elke deelnemer aan deze studiedag ontvangt het gloednieuwe boek Verzekeringen in de bouw (editor prof. dr. Kristof Uytterhoeven), dat een geactualiseerd overzicht geeft van de verschillende verplichte en niet-verplichte verzekeringen in de bouwsector.

Uiteraard komt de verplichte verzekering van de burgerlijk beroepsaansprakelijkheid (wetten Peeters I en II) aan bod, maar ook de ABR-verzekering en andere niet-verplichte verzekeringen worden praktijkgericht becommentarieerd. Ten slotte komt ook het aspect expertise aan bod. Drie van de vier sprekers op deze studiedag zijn trouwens ook auteur van het boek.

_______________

Wij organiseren deze opleiding met de nodige social distancing-maatregelen zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Hierbij volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. Indien de veiligheid dit vereist, kan de opleiding online gevolgd worden.

_______________


Sprekers

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven &hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KU Leuven
Mr. Siegfried Busscher, advocaat-vennoot Schoups
Dhr. Paul Van Buggenhout, manager Underwriting Technical Risks Allianz Belgium
Dhr. Pierre Thiriar, raadsheer hof van beroep Antwerpen & praktijkassistent UAntwerpen

Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, verzekeringstussenpersonen, vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, architecten, …

Programme

8u45 Onthaalkoffie en registratie van de deelnemers

9u30 De verplichte verzekering van de burgerlijk beroepsaansprakelijkheid (wetten Peeters I en II)
Prof. dr. Kristof Uytterhoeven
• De verplichte verzekering van de burgerlijke tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid:
- verzekeringsplichtigen
- materieel toepassingsgebied
- uitsluitingen
- dekkingsgrenzen
- soorten polissen
- dekking in de tijd
• Aanpassingen van de wet-Peeters I door de wet diverse bepalingen inzake de economie en de wet-Peeters II;
• De verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van intellectuele beroepen in de bouwsector:
- verzekeringsplichtigen
- materieel toepassingsgebied
- uitsluitingen
- dekkingsgrenzen
- soorten uitsluiten
• Vergelijking van de wettelijke verzekeringsplicht met de deontologische verzekeringsplicht van de architecten.

11u15 Koffiepauze

11u45 ABR-verzekering. De alle bouwplaats risico verzekering: een verzekering die de voornaamste risico’s maar zeker niet alle risico’s op een bouwplaats dekt
Dhr. Paul van Buggenhout
• Het landschap van de ABR-verzekeraars en van de gespecialiseerde makelaars
• Toepassingsgebied
• De waarborgen en uitsluitingen van de verschillende afdelingen van de polis
• Voorbeelden van wat de verzekeraars niet als gedekte schade beschouwen
• Type polissen, een polis voor een bepaalde werf of een jaarpolis
• Samenloop met andere polissen
• Tips & tricks en voornaamste valkuilen
• Verhaalsrecht van de verzekeraar

13u00 Broodjesbuffet

13u45 De andere niet-verplichte verzekeringen
Mr. Siegfried Busscher
• Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating
• Burgerlijke aansprakelijkheid na werken
• Niet-verplichte controleverzekering (tienjarige aansprakelijkheid)
• Andere aspecten van niet-verplichte bouwverzekeringen

15u00 Koffiepauze

15u30 De minnelijke en gerechtelijke expertise
Dhr. Pierre Thiriar
• De voornaamste aandachtspunten
• Bespreking van een aantal knelpunten

17u00 Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

17u30 Voorzien einde

Practical information

DATUM & LOCATIE

Donderdag 24 september 2020
Serwir Hotel
Koningin Astridlaan, 57
9100 Sint-Niklaas
Routebeschrijving

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 6 punten
IBJ: erkend voor 6 punten
BIV: erkend voor 3 uur
IGO: tussenkomst bevestigd
FSMA: in aanvraag
Federale Raad van Landmeters-Experten: erkend voor 3 uur

PRIJS

€ 299 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief het boek Verzekeringen in de bouw (t.w.v. €70), documentatiemap, koffiepauze en broodjeslunch.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

24 September 2020 - Sint-Niklaas

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions
Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00