Vastgoedprojecten: 4 actuele topics

14 May 2020
Sint-Niklaas
€296.45 (VAT incl.)


Vastgoedprojecten: 4 actuele topics

1. Van THV naar maatschap - een stille revolutie
2. Zakelijke rechten in vastgoedtransacties en (dreigende) insolventie
3. Renovatie van appartementsgebouwen na de nieuwe appartementswet: juridische aspecten
4. Een vastgoedproject via overheidsopdracht: wat bij wijzigingen?

Sprekers

Mr. Siegfried Busscher, advocaat-vennoot Schoups
Mr. Joost van Riel, advocaat Schoups
Mr. Rik Crivits, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
Mr. Jens Vrebos, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
Mr. Frank Burssens, advocaat-vennoot Everest & gastprofessor KULeuven
Mr. Simon Verhoeven, advocaat Equator

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, architecten, …

Programme

8u45 Onthaalkoffie en registratie van de deelnemers

9u30 Van THV naar maatschap - een stille revolutie
Mr. Siegfried Busscher en mr. Joost van Riel
• De T(H)V in het insolventierecht en het ondernemingsrecht
• De Tijdelijke Maatschap in het nieuwe vennootschapsrecht
• Uitbreiding van de aansprakelijkheid van de vennoten
• Erkenning van het vermogen van de maatschap
• Flexibiliteit bij de redactie van tijdelijke maatschapscontracten
• Aandachtspunten bij het contracteren met een tijdelijke maatschap
• Aandachtspunten in procedures met of tegen een tijdelijke maatschap (rechtstreekse vordering, derdenbeslag, proceshandelingen voor en tegen de maatschap)
• Aandachtspunten voor de administratie van de tijdelijke maatschap (boekhouding, KBO-inschrijving)

11u15 Koffiepauze

11u45 Zakelijke rechten in vastgoedtransacties en (dreigende) insolventie
Mr. Rik Crivits en mr. Jens Vrebos
• Tegenwerpelijkheid van de verkoop van onroerend goed vóór faillissement
• Tegenwerpelijkheid van voorkoop- en voorkeurrechten t.o.v. de curator
• Beëindiging of voortbestaan van tijdelijke zakelijke rechten na faillissement (opstal, erfpacht…)
• De werking van het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht
• De wijzigingen door het op 30 januari 2020 goedgekeurde wetsvoorstel houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek, waarin voorzien is dat zakelijke gebruiksrechten buiten de samenloop blijven in geval van insolvabiliteit van derden.

13u00 Broodjesbuffet

13u45 Renovatie van appartementsgebouwen na de nieuwe appartementswet: juridische aspecten
Mr. Frank Burssens
Renovatie van een appartementsgebouw
• bij wie ligt het initiatiefrecht?
• de wijze van beslissen: welke meerderheden?
• wat bij misbruik van minderheid/meerderheid?
• wat zijn de regels bij werken aan privatieve kavels?
• de kosten: kostenbijdrage, reservefonds, lening bij een financiële instelling
• de concrete uitvoering van de renovatiewerken:
- studieopdrachten
- aannemer
- oplevering van de werken
• het recht om infrastructuur aan te leggen:
- voorwaarden
- gevolgen
- de te volgen procedure
• de installatie van camera’s
• renovatie en de situatie van gebruikers: huurder, vruchtgebruiker
Sloop en wederopbouw
• beslissing, meerderheid
• de afstand van kavel door een mede-eigenaar
• verslag bij wijziging in verdeling aandelen
De gevolgen van het op 30 januari 2020 goedgekeurde wetsvoorstel houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek

15u00 Koffiepauze

15u30 Een vastgoedproject via overheidsopdracht: wat bij wijzigingen?
Mr. Simon Verhoeven
• Een vastgoedproject via een overheidsopdracht (voor werken): onder welke gevallen mag je het contract wijzigen? Onder welke niet?
• Wie mag een overheidsopdracht wijzigen? Bouwheer en/of aannemer?
• Wat zijn de (financiële/juridische) gevolgen van een toegestane en een niet-toegestane wijziging?
• Geldt nog steeds als voorwaarde dat een wijziging niet “wezenlijk” mag zijn?
• Wat met (schade)claims, schorsingen, prijsherzieningen en onvoorziene omstandigheden?
• Tips & tricks bij wijzigingen

17u00 Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

17u30 Voorzien einde

Practical information

DATUM & LOCATIE

Donderdag 14 mei 2020
Serwir Hotel
Koningin Astridlaan, 57
9100 Sint-Niklaas
Routebeschrijving

ERKENNINGEN

OVB: erkenning in aanvraag
IBJ: erkenning in aanvraag
BIV: erkenning in aanvraag
IGO: tussenkomst in aanvraag

PRIJS

€245 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief uitgebreide documentatie, koffiepauze en broodjeslunch

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

14 May 2020 - Sint-Niklaas

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00