Themanummer Wegen (TBO, 2021, nr. 2)

Dit themanummer van TBO (2021/2) bevat een aantal kritische bijdragen over een aantal topics i.v.m. Decreet Gemeentewegen: de zaak der wegen in de omgevingsvergunning; rooilijnplannen en onteigening; de zone non aedificandi langs de Vlaamse autosnelweg; milieueffectrapportage inzake wegenaanleg: enkele basisbeginselen; de buitencontractuele aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

book | published | 1st edition
June 2021 | 72 pp.

Garenloos
€50.-


ISBN 9789400014077

Details

Met grote belangstelling werd er uitgekeken naar het Decreet Gemeentewegen. Het was immers niet de eerste poging van de Vlaamse decreetgever om de oude regelgeving inzake de buurtwegen en de trage wegen te vervangen en tegelijk de wetgeving inzake de (buurt)wegen af te stemmen op de wetgeving over de ruimtelijke ordening.

Op 3 mei 2019 deed het nieuwe Decreet Gemeentewegen eindelijk zijn intrede. Hoewel het de bedoeling was om eenduidige, transparante en vooral administratief eenvoudige regelgeving te creëren, bleek het Decreet Gemeentewegen ongetwijfeld veel meer vragen op te roepen dan de initiatiefnemers van het decreet zich konden voorstellen. Het decreet introduceert enerzijds immers een aantal nieuwe begrippen (zoals bv. de zgn. “contractuele wegen”) en procedures (bv. de mogelijkheid voor de gemeente om eenzijdig een 30-jarig publiek gebruik vast te stellen en een publiek recht van doorgang te vestigen). Anderzijds worden een aantal gekende begrippen ingeperkt/verfijnd (zoals bv. de definitie van een wijziging van een gemeenteweg

Dit themanummer van TBO (2021/2) gaat dieper in op een aantal topics:
-De zaak der wegen in de omgevingsvergunning -Ive Van Giel i.s.m. Garance Piret-Gerard
-Rooilijnplannen en onteigening in het Decreet Gemeentewegen - Stijn Verbist
-Hoe bouwvrij is de zone non aedificandi langs de Vlaamse autosnelweg? - Bastiaan Schelstraete
-Milieueffectrapportage inzake wegenaanleg: enkele basisbeginselen - Guan Schaiko
-De buitencontractuele aansprakelijkheid van de wegbeheerder - Aloïs Van Oevelen

Dit themanummer van TBO (2021/2) is inbegrepen in het jaarabonnement TBO 2021.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.