Vastgoedprojecten: 4 actuele topics

03 December 2020
Gent
€296.45 (VAT incl.)

1. Van THV naar maatschap - een stille revolutie
2. Zakelijke rechten in vastgoedtransacties en (dreigende) insolventie
3. Renovatie van appartementsgebouwen na de nieuwe appartementswet: juridische aspecten
4. Een vastgoedproject via overheidsopdracht: wat bij wijzigingen?

_______________

Wij organiseren deze opleiding met de nodige social distancing-maatregelen zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Hierbij volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. Indien de veiligheid dit vereist, kan de opleiding online gevolgd worden.

_______________


Sprekers

Mr. Siegfried Busscher, advocaat-vennoot Schoups
Mr. Joost van Riel, advocaat Schoups
Mr. Rik Crivits, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
Mr. Jens Vrebos, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
Mr. Frank Burssens, advocaat-vennoot Everest & gastprofessor KULeuven
Mr. Simon Verhoeven, advocaat Equator

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, architecten, …

Programme

8u45 Onthaalkoffie en registratie van de deelnemers

9u30 Van THV naar maatschap - een stille revolutie
Mr. Siegfried Busscher en mr. Joost van Riel
• De T(H)V in het insolventierecht en het ondernemingsrecht
• De Tijdelijke Maatschap in het nieuwe vennootschapsrecht
• Uitbreiding van de aansprakelijkheid van de vennoten
• Erkenning van het vermogen van de maatschap
• Flexibiliteit bij de redactie van tijdelijke maatschapscontracten
• Aandachtspunten bij het contracteren met een tijdelijke maatschap
• Aandachtspunten in procedures met of tegen een tijdelijke maatschap (rechtstreekse vordering, derdenbeslag, proceshandelingen voor en tegen de maatschap)
• Aandachtspunten voor de administratie van de tijdelijke maatschap (boekhouding, KBO-inschrijving)

11u15 Koffiepauze

11u45 Zakelijke rechten in vastgoedtransacties en (dreigende) insolventie
Mr. Rik Crivits en mr. Jens Vrebos
• Tegenwerpelijkheid van de verkoop van onroerend goed vóór faillissement
• Tegenwerpelijkheid van voorkoop- en voorkeurrechten t.o.v. de curator
• Beëindiging of voortbestaan van tijdelijke zakelijke rechten na faillissement (opstal, erfpacht…)
• De werking van het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht
• De wijzigingen door het op 30 januari 2020 goedgekeurde wetsvoorstel houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek, waarin voorzien is dat zakelijke gebruiksrechten buiten de samenloop blijven in geval van insolvabiliteit van derden.

13u00 Broodjesbuffet

13u45 Renovatie van appartementsgebouwen na de nieuwe appartementswet: juridische aspecten
Mr. Frank Burssens
Renovatie van een appartementsgebouw
• bij wie ligt het initiatiefrecht?
• de wijze van beslissen: welke meerderheden?
• wat bij misbruik van minderheid/meerderheid?
• wat zijn de regels bij werken aan privatieve kavels?
• de kosten: kostenbijdrage, reservefonds, lening bij een financiële instelling
• de concrete uitvoering van de renovatiewerken:
- studieopdrachten
- aannemer
- oplevering van de werken
• het recht om infrastructuur aan te leggen:
- voorwaarden
- gevolgen
- de te volgen procedure
• de installatie van camera’s
• renovatie en de situatie van gebruikers: huurder, vruchtgebruiker
Sloop en wederopbouw
• beslissing, meerderheid
• de afstand van kavel door een mede-eigenaar
• verslag bij wijziging in verdeling aandelen
De gevolgen van het op 30 januari 2020 goedgekeurde wetsvoorstel houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek

15u00 Koffiepauze

15u30 Een vastgoedproject via overheidsopdracht: wat bij wijzigingen?
Mr. Simon Verhoeven
• Een vastgoedproject via een overheidsopdracht (voor werken): onder welke gevallen mag je het contract wijzigen? Onder welke niet?
• Wie mag een overheidsopdracht wijzigen? Bouwheer en/of aannemer?
• Wat zijn de (financiële/juridische) gevolgen van een toegestane en een niet-toegestane wijziging?
• Geldt nog steeds als voorwaarde dat een wijziging niet “wezenlijk” mag zijn?
• Wat met (schade)claims, schorsingen, prijsherzieningen en onvoorziene omstandigheden?
• Tips & tricks bij wijzigingen

17u00 Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

17u30 Voorzien einde

Practical information

DATUM & LOCATIE

Donderdag 3 december 2020
Huis van de Bouw
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 6 punten
IBJ: erkend voor 6 punten
BIV: erkend voor 5,5 uur
IGO: tussenkomst in aanvraag

PRIJS

€245 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief uitgebreide documentatie, koffiepauze en broodjeslunch

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

03 December 2020 - Gent

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00