1. Res et jura immobilia (Res et jur. imm.)

    Publication date: April 8, 2020

    Het tijdschrift behandelt driemaandelijks de doctrine, rechtspraak en wetgeving van het bouwrecht, zakenrecht en overheidsopdrachten.