1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

 1. In deze uitgave worden in zeven bijdragen de mogelijkheden, beperkingen en innovaties van het vruchtgebruik voor de praktijk besproken.
  Paperback
  €59.50 €85.-

 2. In dit boek wordt niet alleen aandacht geschonken aan de onroerendgoed-gerelateerde misdrijven van Boek II van het Strafwetboek, maar ook aan een specifieke tak van het bijzonder strafrecht, het stedenbouwstrafrecht (met inbegrip van ruimtelijke ordening), waar bijna exclusief wordt gefocust op de onroerende goederen.
  Paperback
  €45.50 €65.-
 3. The Making of Chinese Condominium Law

  Publication date: May 26, 2010

  Even though apartments are the dominant form of housing in China, they are still largely poorly regulated. This book addresses the legal deficiency of condominium law and seeks to map out an academically rigorous approach to understanding and formalizing it with a critical comparative analysis.
  Paperback
  €52.-

 4. Deze uitgave bestrijkt op een systematische wijze de meeste aspecten van het goederenrechtelijk statuut van de schuldvorderingen en doet dat grondig, zonder daarbij de blik op het geheel te verliezen.
  Hardback
  €122.50 €175.-
 5. Derden in het contractenrecht

  Publication date: November 24, 2009

  Dit boek over derden in het contractenrecht bewijst eens te meer dat het leerstuk van de derde in het contractenrecht aanleiding geeft tot complexe, uiteenlopende en vooral verrassende vraagstukken.
  Paperback
  €42.- €60.-
 6. Beschikkingsonbevoegdheid

  Publication date: October 20, 2009

  De auteur bestudeert in dit werk één van de voorwaarden voor de zakenrechtelijke overgang van zaken of andere vermogensrechten, nl. de beschikkingsbevoegdheid.
  Hardback
  €129.50 €185.-

 7. In deze openingsrede wordt nagegaan hoe ver grondeigendom zich uitstrekt, en vooral welke afspraken er kunnen worden gemaakt om eigendomsrechten te stapelen.
  Garenloos
  €14.- €20.-

 8. De rechtstak ‘Zakenrecht en zekerheden’ onderging de jongste decennia een belangrijke evolutie, die een complete update van het Handboek Burgerlijk Recht noodzakelijk maakte.
  Hardback
  €122.50 €175.-
 9. Res et jura immobilia (Res et jur. imm.)

  Publication date: August 13, 2020

  Het tijdschrift behandelt driemaandelijks de doctrine, rechtspraak en wetgeving van het bouwrecht, zakenrecht en overheidsopdrachten.
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4