1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

 1. There is an increasing debate on the way in which the EU has developed and what it must look like in the future. This debate includes a discussion on one of the core aspects of European integration: at which level should the rules be set and who decides where the authority to do so should lie? Private law has an important role to play in this discussion. Many private law rules touch on the core of the internal market as they serve to foster tr...
  Paperback
  €70.-

 2. De auteur geeft enkele wenken mee voor de redactie van (koop)overeenkomsten met kunstvoorwerpen in een poging om door zorgvuldig te contracteren, juridisch correct en pragmatisch, problemen te verhelpen of zelfs te voorkomen.
  Paperback
  €31.50 €45.-

 3. This book offers an interesting selection of recent developments in the broad field of property law, including contributions on constitutional property law, national private property law and European and comparative property law.
  Paperback
  €65.-

 4. This book offers new perspectives on property theory, constitutional property law, and private law-property law. Under these headings, young and renowned property law scholars present their current research and offer an exciting look into the challenges property law faces in the 21st century.
  Paperback
  €75.-

 5. De auteur onderzoekt in deze uitgave in hoeverre naar Belgisch recht (nog steeds) een afzonderlijke leveringshandeling is vereist voor de overdracht van roerende lichamelijke goederen en waaruit die leveringshandeling desgevallend bestaat.
  Hardback
  €101.50 €145.-

 6. Rede ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven, gehouden op 25 maart 2013.
  Paperback
  €14.- €20.-
 7. European Union Property Law

  Publication date: May 28, 2013

  This study provides an overview of the existing acquis communautaire in property law, and presents a proposal for the future development of this field of law. It deals with the influence of the EU’s four freedoms on national property law and discusses whether or not the EU would have the competence to actively create property law, and the extent to which it has already done so.
  Paperback
  €75.-

 8. De nieuwe appartementswet voert een verplichte aanpassing van de akten van appartementsmede-eigendom in tegen 1 september 2013. Deze coördinatieverplichting roept in de praktijk echter heel wat vragen op. In dit boek komen diverse knelpunten op praktische en tegelijk stevig onderbouwde wijze aan bod.
  Paperback
  €59.50 €85.-

 9. In dit werk worden de vermeende dwingende en niet-dwingende grenzen van het zakenrecht bestudeerd vanuit de buik zelf van de respectievelijke zakelijke rechten, namelijk door een onderzoek van de 'duur' ervan.
  Hardback
  €122.50 €175.-

 10. This book discusses new developments in property law that challenge traditional property law theory. Although it deals with various aspects of property law, such as virtual property, prescription, and EU property law, all topics share a vision on how to give shape to the property law of the 21st century.
  Paperback
  €40.-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4