Ondernemingsrecht anno 2020: capita selecta

06 February 2020
Antwerpen
€348.35 (VAT incl.)

Tijdens deze studiedag worden een aantal capita selecta op het vlak van het ondernemingsrecht op een praktijkgerichte wijze geanalyseerd.
Elke deelnemer aan de studiedag krijgt enerzijds het boek ‘Ondernemingsrecht in hoofdlijnen (elfde editie) - september 2019’, waarbij Prof. dr. Reinhard Steennot een van de auteurs is, en anderzijds het artikel van Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe over de B2B-wet van 4 april 2019, gepubliceerd in het Rechtskundig Weekblad.

Sprekers

Dhr. Thomas Van Houtte, voorzitter Ondernemingsrechtbank Antwerpen
Prof. dr. Ignace Claeys, hoofddocent Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent & advocaat-vennoot Eubelius
Dr. Thijs Tanghe, postdoctoraal medewerker Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent & advocaat Eubelius
Prof. dr. Reinhard Steennot, Hoofddocent consumentenrecht en bankrecht UGent & Voorzitter brc Verbruik
Mr. Stijn Claeys, advocaat-vennoot Racine

Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, notarissen, …

Programme

09u15 Onthaalkoffie en registratie van de deelnemers

10u00 Ondernemingsrecht anno 2020 (dhr. Thomas Van Houtte)
• De voornaamste wijzigingen:
- een overzicht in vogelvlucht
- de gevolgen in de praktijk

11u00 Koffiepauze

11u15 De B2B-wet van 4 april 2019 (Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe)
• De nieuwe regeling inzake onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen:
- toepassingsgebied:
- aard van de nieuwe regels
- transparantie- en interpretatieregels
- onrechtmatige en verboden bedingen
• Misbruik van economische afhankelijkheid
- toepassingsgebied
- aard
- toepassingsvereisten:
- sancties
• Oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen
- toepassingsgebied
- aard
- toepassingsvereisten:
- sancties

13u00 Broodjesbuffet

13u45 Consumentenbescherming (Prof. dr. Reinhard Steennot)
• Afbakening van de begrippen consument en onderneming
• De bijzondere situatie van overeenkomsten op afstand
• Onrechtmatige bedingen (m.i.v. schadebedingen)
• Oneerlijke handelspraktijken
• Digitalisering van het recht: niet-toegestane betalingstransacties en verkoop van digitale inhoud

15u15 Koffiepauze

15u30 Handelstussenpersonen en distributiecontracten: de laatste evoluties
(mr. Stijn Claeys)
• Handelstussenpersonen: wat zijn de laatste relevante ontwikkelingen inzake
- de handelsagent
- de makelaar
- de commissionair
• Distributieovereenkomsten: aandachtspunten qua concessie en franchising
- Moet ik mijn contracten aanpassen na de wet van 4 april 2019?
- Precontractuele informatie verplichtingen
- Managen van vastgoed binnen distributienetwerken
- Wat zijn de mogelijkheden nog inzake post-contractuele niet-concurrentie bedingen?

17u15 Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

17u30 Voorzien einde

Practical information

DATUM & LOCATIE

Donderdag 6 februari 2020
Salons van Edel
Terbekehofdreef 13
2610 Antwerpen
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 6 punten
IBJ: erkend voor 6 punten
IAB: erkend voor 6u
NKN: erkend voor 6u
IGO: tussenkomst bevestigd
SAM-TES: erkend voor 6 punten

PRIJS

€299 excl. Btw

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, koffiepauze, broodjeslunch en het boek Ondernemingsrecht in hoofdlijnen (elfde editie) (t.w.v. € 95)

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Documentation included


Ondernemingsrecht in hoofdlijnen (elfde editie)


De elfde editie van dit klassieke handboek geeft een zo relevant mogelijk overzicht van het ondernemingsrecht en is zowel bestemd voor praktijkjuristen als voor studenten.

Het ondernemingsrecht is sinds de vorige editie geen rustig bezit gebleken. Vooral tijdens de afgelopen jaren kwam het wetgevend werk in een stroomversnelling. De kroon op het werk is de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het Wetboek van Vennootschappen vervangt.

Daarnaast werden ook nog talrijke andere wetten gewijzigd. Te denken valt o.m. aan de Wet Financiële Zekerheden, de Wet Betalingsachterstand, de Protestwet en de Wet Onbeslagbaarheid Woning Zelfstandige.

Wat het insolventierecht mag ook het nieuwe boek XX van het Wetboek Economisch Recht niet...

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

06 February 2020 - Antwerpen

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions
Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00