Het openvallen van de nalatenschap fiscaal en civiel bekeken

12 March 2020
Antwerpen
19 March 2020
Leuven
26 March 2020
Gent
€235.95 (VAT incl.)

Tijdens deze opleiding wordt het stappenplan van de vereffening-verdeling bij het openvallen van een nalatenschap behandeld (met aandacht voor bepaalde aspecten van het nieuw erfrecht). Vervolgens wordt ook dieper ingegaan op de wisselwerking tussen de civiele en de fiscale aspecten van de vereffening-verdeling.


Sprekers

Hélène Casman, wetenschappelijk adviseur bij Deloitte Legal, erenotaris, professor emerita VUB en ULB en gewezen plaatsvervangend raadsheer van het hof van beroep te Brussel

Patrizia Macaluso, advocate bij Deloitte Legal, specialiste conflictoplossing en familiale procesvoering


Doelgroep

Notarissen, advocaten, magistraten, boekhouders, accountants

Programme

15u30 Onthaal met koffie en versnaperingen

16u00 Uiteenzettingen (pauze met belegde broodjes voorzien rond 17u30)

U krijgt antwoord op vragen zoals:

- Hoe werken (concreet en praktisch) de regels inzake inbreng, inkorting, vruchtgebruik die sedert 1 september 2018 gelden?
- Hoe interfereert de civiele vereffening-verdeling met de fiscale verplichtingen die erfgenamen hebben in het kader van het openvallen van een nalatenschap?
- Welke impact hebben de regels inzake inbreng en inkorting, die sedert 1 september 2018 gelden, op de heffing van erfbelasting?
- Welke bijzondere aandacht dient er geschonken te worden aan de aangifte van nalatenschap en welke impact hebben bepaalde verklaringen in de aangifte op het civiele vlak?

19u00 Mogelijkheid tot vraagstelling

19u30 Einde

Practical information

DATA & LOCATIES

Donderdag 12 maart 2020 │ Antwerpen
Salons van Edel
Terbekehofdreef 13
2610 Antwerpen

Donderdag 19 maart 2020 │ Leuven
Faculty Club
Groot Begijnhof 14
3000 Leuven

Donderdag 26 maart 2020 │ Gent
3Square Gent
Rijvisschestraat 124
9052 Zwijnaarde

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 2 punten
IGO: in aanvraag
NKN: erkend voor 2,5u
IAB: erkend voor 2,5u
BIBF: erkend voor 2,5u

PRIJS

195 euro (prijzen excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, koffiepauze en broodjesmaaltijd.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

12 March 2020 - Antwerpen
19 March 2020 - Leuven
26 March 2020 - Gent

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00