Het openvallen van de nalatenschap fiscaal en civiel bekeken

04 March 2021
Leuven
Full
11 March 2021
Gent
Full
€235.95 (VAT incl.)

Tijdens deze opleiding wordt het stappenplan van de vereffening-verdeling bij het openvallen van een nalatenschap behandeld (met aandacht voor bepaalde aspecten van het nieuw erfrecht). Vervolgens wordt ook dieper ingegaan op de wisselwerking tussen de civiele en de fiscale aspecten van de vereffening-verdeling.

_______________

Voorlopig gaat deze opleiding nog steeds ter plaatse door, vanzelfsprekend met de nodige social distance zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Indien de veiligheidsmaatregelen in tussentijd toch zouden worden verstrengd, zullen we op dat moment de mogelijke alternatieven bekijken. Ingeschreven deelnemers zullen alleszins stipt op de hoogte worden gehouden.

_______________


Sprekers

Hélène Casman, wetenschappelijk adviseur bij Deloitte Legal – Lawyers, erenotaris, professor emerita VUB en ULB en professor UGent

Patrizia Macaluso, advocate bij Deloitte Legal – Lawyers, specialiste conflictoplossing en familiale procesvoering en onbezoldigd medewerker aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen (onderzoeksgroep Persoon & Vermogen)


Doelgroep

Notarissen, advocaten, magistraten, boekhouders, accountants

Programme

15u30 Onthaal met koffie en versnaperingen

16u00 Uiteenzettingen (pauze met belegde broodjes voorzien rond 17u30)

U krijgt antwoord op vragen zoals:

- Hoe werken (concreet en praktisch) de regels inzake inbreng, inkorting, vruchtgebruik die sedert 1 september 2018 gelden?
- Hoe interfereert de civiele vereffening-verdeling met de fiscale verplichtingen die erfgenamen hebben in het kader van het openvallen van een nalatenschap?
- Welke impact hebben de regels inzake inbreng en inkorting, die sedert 1 september 2018 gelden, op de heffing van erfbelasting?
- Welke bijzondere aandacht dient er geschonken te worden aan de aangifte van nalatenschap en welke impact hebben bepaalde verklaringen in de aangifte op het civiele vlak?

19u00 Mogelijkheid tot vraagstelling

19u30 Einde

Practical information

DATA & LOCATIES

Gewijzigde data naar aanleiding van COVID-19!

Donderdag 4 maart 2021 │ Leuven (opgelet: gewijzigde locatie!)
Brabanthal
Brabantlaan 1
3001 Leuven

Donderdag 11 maart 2021 │ Gent
3Square Gent
Rijvisschestraat 124
9052 Zwijnaarde

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 punten
IGO: tussenkomst bevestigd
NKN: erkend voor 2,5 uur
ITAA: erkend voor 3 uur

PRIJS

195 euro (prijs excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, koffiepauze en broodjesmaaltijd.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

Full


Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions
Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00