"Mama, waarom zijn wij rijk?"

“Mama, waarom zijn wij rijk?” is een vraag naar de onderliggende dynamiek en verklaringen waarom en hoe bepaalde families erin slagen om niet enkel een vermogen op te bouwen, maar het ook in stand te houden en uit te bouwen.
Author(s):
Alain Laurent Verbeke, Tijs Besieux
book | published | 1st edition
March 2015 | vi + 94 pp.

Paperback
€25.-


ISBN 9789400006508

Details

“Mama, waarom zijn wij rijk?” is een vraag naar de onderliggende dynamiek en verklaringen waarom en hoe bepaalde families erin slagen om niet enkel een vermogen op te bouwen, maar het ook transgenerationeel in stand te houden en uit te bouwen.

Het onderzoek richt zich ten eerste op de vraag welke mechanismen ervoor zorgen dat een familiefortuin succesvol en duurzaam wordt beheerd en uitgebouwd. Zowel een multidisciplinaire als systemische aanpak is hierbij noodzakelijk. De familie moet als een systeem geanalyseerd worden, waarbij rekening wordt gehouden met alle dynamiek die daaruit voortvloeit.
Vervolgens schetsen de auteurs een proeve van onderzoeksagenda om te verklaren waarom sommige families rijk zijn én blijven. Waaruit bestaat het familievermogen? Hoe ziet de familiale balance sheet eruit? Wat zijn de waarden die eraan ten grondslag liggen?
Bij dit onderzoek hanteren ze een Family Wealth Resources Model, dat de drie bronnen van familievermogen in kaart brengt, evenals de interactie tussen deze bronnen.

Chapters

Inhoudstafel (p. 0)

Mama, waarom zijn wij rijk (p. 1)

Also interesting for you: