1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

 1. Tendensen Vermogensrecht biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het Familiaal vermogensrecht en het Zakenrecht, in een tweede deel een aantal actuele topics en in een derde deel ruime aandacht voor de praktijk.
  Paperback
  €59.50 €70.-

 2. This book contains the Principles of European Family Law regarding Property Relations between Spouses. In these Principles, the CEFL has developed an all-inclusive set of rules for two matrimonial property regimes: the participation in acquisitions and the community of acquisitions.
  Paperback
  €68.- €80.-

 3. In oktober 2013 wordt professor Hélène Casman na een bijzonder rijk gevulde loopbaan toegelaten tot het emeritaat. Voor haar goede vrienden en collegae proximi een aanleiding tot het publiceren van een Liber Amicorum.
  Hardback
  €144.50 €170.-
 4. Patrimonium 2012

  Publication date: October 16, 2012

  De reeks Patrimonium, een initiatief van het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven, beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen.
  Paperback
  €102.- €120.-

 5. In deze uitgave worden in zeven bijdragen de mogelijkheden, beperkingen en innovaties van het vruchtgebruik voor de praktijk besproken.
  Paperback
  €72.25 €85.-

 6. Op 1 april 2012 treedt de wet houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling in werking. De bijdragen in dit boek lichten de verschillende facetten van deze hervorming toe en duiden de knelpunten voor de praktijk aan.
  Paperback
  €59.50 €70.-
 7. Patrimonium 2011

  Publication date: October 20, 2011

  Patrimonium 2011 geeft een stand van zaken weer in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen.
  Paperback
  €102.- €120.-
 8. Patrimonium 2010

  Publication date: October 21, 2010

  Patrimonium 2010 vormt het vijfde boekdeel van de reeks Patrimonium. Deze reeks geeft een jaarlijkse stand van zaken weer in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen.
  Paperback
  €102.- €120.-

 9. Trouw aan de stijl van R. Dekkers heeft H. Casman het Handboek Burgerlijk Recht Deel IV over huwelijksstelsels, Erfrecht en Giften minutieus herwerkt.
  Hardback
  €161.50 €190.-

 10. Deze uitgave verschaft zowel aan de professioneel als aan de leek aan de hand van vragen en antwoorden een praktisch inzicht in de technische materie van de successieplanning.
  Paperback
  €46.75 €55.-
 
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6