1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 1. Divided Parents, Shared Children

  Publication date: October 23, 2015

  There has been much discussion worldwide on parenting after parental separation, especially on the desirability for the children involved of co-parenting and residential co-parenting.
  Paperback
  €58.-

 2. Dit boek bundelt de bijdragen relevant voor de notariële praktijk, die aan bod kwamen tiijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2014-2015. Het boek wordt opgebouwd aan de hand van vier thema’s die de hoekstenen vormen voor de notariële praktijk: vastgoed, fiscaliteit, familie en rechtspersoon, met duiding van wetgeving, wetsontwerpen en rechtspraak.
  Hardback
  €80.-

 3. This book describes and analyses the different legal approaches and policy discussion regarding cohabitation in the Nordic countries.
  Paperback
  €67.-

 4. In dit boek worden de belangrijkste hervormingen geanalyseerd die doorgevoerd werden door de wet van 30 juli 2013 tot invoering van een familie- en jeugdrechtbank waarbij alle bevoegdheden inzake familierecht overgeheveld werden naar de binnen de rechtbanken van eerste aanleg opgerichte familierechtbanken.
  Paperback
  €75.-
 5. De naam

  Publication date: December 12, 2014

  In dit boek wordt onderzocht of het huidige Belgische naamrecht met betrekking tot de verkrijging van de familienaam en de voornaam in overeenstemming is met de grondrechten, waarbij op exhaustieve wijze de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Grondwettelijk Hof wordt geanalyseerd en nieuwe inzichten worden verschaft.
  Paperback
  €50.-
 6. Het gezin 2.0

  Publication date: December 3, 2014

  Het traditionele gezin maakt meer en meer plaats voor samenlevingsvormen buiten het huwelijk en steeds meer huwelijken eindigen in echtscheiding. De verschillende bijdragen in het boek belichten de veranderingen op juridisch vlak van deze maatschappelijke evolutie.
  Paperback
  €80.-

 7. De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2013-2014.
  Hardback
  €80.-

 8. European jurisdictions play a central role in intercountry adoption, both as countries of origin for children being placed, and as receiving countries. The question that this book aims to answer is very simple: how can we best protect the rights of these children?
  Paperback
  €67.-

 9. De wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank trad op 1 september 2014 in werking. De langverwachte familie-rechtbank is nu een feit. Dit boek geeft een verhelderend overzicht van de bevoegdheidsverdeling in het familierechtelijke contentieux vóór en na de invoering van de familierechtbank.
  Hardback
  €125.-

 10. Sinds de invoering van de zgn. ‘schuldloze’ echtscheiding in 2007 is op het vlak van de alimentatie na echtscheiding heel wat onduidelijkheid gerezen.
  Hardback
  €140.-
 
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6