1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Ouderlijk gezag

  Publication date: July 26, 2013

  De samenleving is sinds de invoering van het Burgerlijk Wetboek grondig gewijzigd. De verwekking, de zwangerschap, het genetische ouderschap en het wensouderschap hoeven vandaag niet noodzakelijk meer samen te vallen. Ook het huwelijk is niet langer de hoeksteen van de samenleving. Kinderen groeien bovendien steeds vaker op in een gezin met een stiefouder of in een pleegzorgsituatie. Dit boek biedt een antwoord op de vraag of de organisatie v...
  Paperback
  €123.25 €145.-

 2. In dit boek komen verscheidene actuele aspecten aan bod van de relatie tussen ouders en hun kinderen. Met bijdragen van Gerd Verschelden, Tim Wuyts, Lut Daniëls, Elisa Callebaut en Rozemie Defrancq, Daniëlle van de Merwe en Frederik Swennen.
  Paperback
  €68.- €80.-

 3. In oktober 2013 wordt professor Hélène Casman na een bijzonder rijk gevulde loopbaan toegelaten tot het emeritaat. Voor haar goede vrienden en collegae proximi een aanleiding tot het publiceren van een Liber Amicorum.
  Hardback
  €144.50 €170.-

 4. Dit boek maakt een kritische analyse van de Belgische rechtspraak aangaande de toepassing van het Haagse Kinderontvoeringsverdrag en van het Europees Verdrag van Luxemburg aangaande de internationale kinderontvoering, waarbij de uitspraken van de Belgische rechters worden beoordeeld in het licht van de commentaren op deze verdragen.
  Paperback
  €68.- €80.-

 5. In dit boek wordt ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de Echtscheidingswet van 27 april 2007, in werking sinds 1 september 2007, een evaluatie gemaakt van de toepassing ervan door de hoven en rechtbanken, en worden de reparaties en wijzigingen besproken die werden doorgevoerd door de wetten van 2 juni 2010 en van 5 april 2011.
  Paperback
  €72.25 €85.-
 6. EOT-overeenkomsten

  Publication date: May 22, 2012

  Dit boek biedt een diepgaande juridische en sociaalwetenschappelijke analyse van EOT-overeenkomsten en vormt een onmisbaar instrument voor elke ‘scheidingsprofessional’.
  Hardback
  €106.25 €125.-

 7. In dit boek wordt een gedetailleerde analyse gemaakt van de vele nieuwigheden die door de wet van 19 maart 2010 werden ingevoerd, met inbegrip van het overgangsrecht.
  Paperback
  €72.25 €85.-

 8. In dit boek wordt de problematiek van de alimentatie voor kinderen besproken doorheen verschillende rechtstakken, waarbij niet alleen het theoretische kader, maar ook de rechtspraktijk aan bod komt.
  Paperback
  €72.25 €85.-

 9. Het vriendenboek voor de gewezen stafhouder van de Antwerpse balie, mr. Jos Van Goethem, is samengesteld uit artikels van vooraanstaande auteurs die op één of andere manier met hem hebben samengewerkt.
  Paperback
  €72.25 €85.-

 10. Met bijzondere juridisch-wetenschappelijke kennis heeft Annelies Wylleman het grote aantal grondige wijzigingen en hervormingen van het Burgerlijk Wetboek en de talrijke bijzondere wetten herwerkt in dit eerste deel van het Handboek Burgerlijk Recht.
  Hardback
  €148.75 €175.-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5