1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

 1. In oktober 2013 wordt professor Hélène Casman na een bijzonder rijk gevulde loopbaan toegelaten tot het emeritaat. Voor haar goede vrienden en collegae proximi een aanleiding tot het publiceren van een Liber Amicorum.
  Hardback
  €170.-

 2. Dit boek maakt een kritische analyse van de Belgische rechtspraak aangaande de toepassing van het Haagse Kinderontvoeringsverdrag en van het Europees Verdrag van Luxemburg aangaande de internationale kinderontvoering, waarbij de uitspraken van de Belgische rechters worden beoordeeld in het licht van de commentaren op deze verdragen.
  Paperback
  €80.-

 3. In dit boek wordt ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de Echtscheidingswet van 27 april 2007, in werking sinds 1 september 2007, een evaluatie gemaakt van de toepassing ervan door de hoven en rechtbanken, en worden de reparaties en wijzigingen besproken die werden doorgevoerd door de wetten van 2 juni 2010 en van 5 april 2011.
  Paperback
  €85.-

 4. This booklet contains the text of the valedictory lecture by Professor Dr. Walter L.J. Pintens on the occasion of his admission to emeritus status. Dit boekje bevat de tekst van het afscheidscollege van Professor Dr. Walter L.J. Pintens ter gelegenheid van zijn toelating tot het emeritaat.
  Garenloos
  €20.-
 5. EOT-overeenkomsten

  Publication date: May 22, 2012

  Dit boek biedt een diepgaande juridische en sociaalwetenschappelijke analyse van EOT-overeenkomsten en vormt een onmisbaar instrument voor elke ‘scheidingsprofessional’.
  Hardback
  €125.-

 6. In the last twenty years the legal recognition of same-sex relationships in Europe has undergone significant changes, both on a national and European level. By now, more than half of the Member States of the European Union have introduced legislation on the formalisation of same-sex relationships; most of them have provided for registered partnerships and some allow homosexual couples to enter into marriage. This book provides the reader with ...
  Paperback
  €70.-

  Uitverkocht

 7. Fifty Years in Family Law

  Publication date: March 21, 2012

  Stephen Cretney has long been regarded as the leading English scholar in the field of family law, as prolific as he is profound. Even if the essays in this book had not been written in his honour, they would inevitably have had to rely heavily on his work. Private ordering, marriage, civil partnership, cohabitation, children, separation, divorce – the entire spectrum of family law is covered here – have all benefited from his insightful commen...
  Hardback
  €73.-
 8. Reconstructing Marriage

  Publication date: February 1, 2012

  In Reconstructing Marriage - The Legal Status of Relationships in a Changing Society Caroline Sörgjerd explores the essence of the institution of marriage: what is the meaning of marriage today, how has marriage been influenced by the legal recognition of new cohabitation models and what should be the role of the institution of marriage in the future?
  Paperback
  €80.-

 9. This collection of comparative essays brings together reflections on a range of religions, including Islam, Judaism and Roman Catholicism, and seeks to discover the place which religion has or might have within family law.
  Paperback
  €76.-

 10. Dans le contexte de profondes mutations du droit des mineurs et de la création en France, d’un code de justice pénale des mineurs on peut s’interroger sur l’avenir de la justice des mineurs en tant qu’objet d’étude spécifique mais aussi en tant qu’objet tout court : que recouvre-t-elle ? En Europe, des réformes similaires ont été menées, avec des postulats et des résultats très variés: le présent ouvrage est l’occasion d’en débattre en laissan...
  Paperback
  €58.-
 
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7