Echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2021 – Recente wijzigingen en actueel draaiboek

18 March 2021
Gent
01 April 2021
Leuven
22 April 2021
Antwerpen
Full
€264.46 (VAT incl.)

Door een verscheidenheid aan wetten (o.m. de echtscheidingswet en potpourri VI) onderging de echtscheiding door onderlinge toestemming de afgelopen maanden een transformatie. Deze opleiding heeft tot doel een duidelijk overzicht te bieden van de belangrijkste wijzigingen, zowel inhoudelijk als procedureel. Aan bod komen onder meer de wettelijke omschrijving van buitengewone kosten, de motiveringsplicht betreffende de onderhoudsbijdrage en andere inhoudelijke nieuwigheden die essentieel zijn voor de notaris of de advocaat die actief is in echtscheidingen om een juridisch correcte en volledige regelingsakte op te maken.

_______________

Voorlopig gaat deze opleiding nog steeds ter plaatse door, vanzelfsprekend met de nodige social distance zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Indien de veiligheidsmaatregelen in tussentijd toch zouden worden verstrengd, zullen we op dat moment de mogelijke alternatieven bekijken. Ingeschreven deelnemers zullen alleszins stipt op de hoogte worden gehouden.

_______________


Sprekers

Hélène Casman, wetenschappelijk adviseur bij Deloitte Legal – Lawyers, erenotaris, professor emerita VUB en ULB en professor UGent

Patrizia Macaluso, advocate bij Deloitte Legal – Lawyers, specialiste conflictoplossing en familiale procesvoering en onbezoldigd medewerker aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen (onderzoeksgroep Persoon & Vermogen)


Doelgroep

Notarissen, advocaten, magistraten, bemiddelaars en in het algemeen alle praktijkjuristen die in aanraking komen met echtscheidingen

Programme

15u30 Onthaal met koffie en versnaperingen

16u00 Uiteenzettingen (pauze met belegde broodjes voorzien rond 17u30)

U krijgt antwoord op vragen zoals:

- Wat is recent veranderd inzake de echtscheiding door onderlinge toestemming?

Met o.m. aandacht voor volgende punten:
▪ Hoe dient de motiveringsplicht bij vaststelling van de onderhoudsbijdrage te worden voldaan?
▪ Welk zijn de wettelijk omschreven buitengewone kosten?
▪ Wat is veranderd aan de onderhoudsuitkering tussen echtgenoten?
▪ Wat is de impact van het gewijzigd huwelijksvermogensrecht?
▪ Wat dient nog op straffe van nietigheid in de regelingsakte te zijn opgenomen?
▪ Welke documenten zijn nog verplicht toe te voegen aan het echtscheidingsdossier?

- Welke elementen zijn onmisbaar voor een sluitende en volledige regelingsakte anno 2021?

19u00 Mogelijkheid tot vraagstelling

19u30 Einde

Practical information

DATA & LOCATIES

Gewijzigde data naar aanleiding van COVID-19!

Donderdag 18 maart 2021 │ Gent
3Square Gent
Rijvisschestraat 124
9052 Zwijnaarde

Donderdag 1 april 2021 │ Leuven (opgelet: gewijzigde locatie!)
Brabanthal
Brabantlaan 1
3001 Leuven

Donderdag 22 april 2021 │ Antwerpen
Salons van Edel
Terbekehofdreef 13
2610 Antwerpen

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 punten
IGO: tussenkomst bevestigd
NKN: erkend voor 2,5u
Federale bemiddelingscommissie: 3u


PRIJS

225 euro (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief het boek Echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2020, documentatiemap, koffiepauze en broodjesmaaltijd.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Documentation included


Echtelijke moeilijkheden & Echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2020


Dit werk biedt de notaris, advocaat of hulpverlener in de juridische sfeer een volledig overzicht en een laatste stand van zaken aangaande de echtscheiding door onderlinge toestemming, zowel in het licht van het familiaal procesrecht, het familierecht als van het familiaal vermogensrecht.

De wijzigingen binnen deze domeinen in de laatste maanden/jaren worden op een voor de lezer overzichtelijke manier verwerkt in een praktisch werk.
De auteurs hebben hiervoor een voorbeeld van vragenlijst opgesteld, die als ‘checklist’ of als leidraad kan dienen. Het werk bevat tevens een voorbeeld van overeenkomst.

Hélène Casman is wetenschappelijk adviseur bij Deloitte Legal - Lawyers, erenotaris, professor emerita VUB en ULB en professor UGent’
Patrizia Macaluso ...

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

18 March 2021 - Gent
01 April 2021 - Leuven

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions
Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00