Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid

De auteur gaat in dit werk op zoek naar de (contractuele en buitencontractuele) mechanismen waarmee een contractant een aanspraak kan doen gelden, niet alleen tegenover zijn eigen medecontractant, maar ook tegenover andere personen die met die medecontractant een samenhangende overeenkomst hebben gesloten. Centraal staat telkens de bezorgdheid om het contractueel evenwicht te bewaren.


Author(s):
Ignace Claeys
book | published | 1st edition
January 2003 | 713 pp.

Hardback
€165.-


ISBN 9789050952835

Details

Dit boek is het resultaat van een doctoraatsstudie die op 4 juni 2002 aan de KU Leuven werd verdedigd. De auteur gaat in dit werk op zoek naar de (contractuele en buitencontractuele) mechanismen waarmee een contractant een aanspraak kan doen gelden, niet alleen tegenover zijn eigen medecontractant, maar ook tegenover andere personen die met die medecontractant een samenhangende overeenkomst hebben gesloten. Centraal staat telkens de bezorgdheid om het contractueel evenwicht te bewaren.
Het meest problematisch is de zogenaamde quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent, een leer die door het geval van de nalatige stuwadoor onder juristen algemeen bekend is geworden. Vanuit verschillende perspectieven rijst twijfel over de wenselijkheid van die theorie, niet in het minst omdat ze in de andere Europese rechtssystemen niet wordt nagevolgd en zelfs als onrechtvaardig wordt beschouwd.
Daarom wordt niet alleen onderzocht hoe ver de theorie positiefrechtelijk reikt en hoe ze kan worden omzeild, maar wordt ook een aanzet tot een nieuwe theorie gegeven.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: