Bijzondere overeenkomsten in kort bestek (achtste editie)

De achtste editie van het boek Bijzondere overeenkomsten in kort bestek is volledig gericht op de elementaire beginselen. Er zijn geen voetnoten, maar wel een beperkte bibliografi e, na elk deel een aantal oefeningen (sommige met voorbeeld van oplossing) en ook een aantal didactische schema’s en tabellen.
Author(s):
Alain Laurent Verbeke, Bernard Tilleman
Series:
Recht in kort bestek
Volume:
2
book | published | 8th edition
October 2019 | xxx + 346 pp.

Paperback
€45.50 €65.-


ISBN 9789400010383


Alternative prices
- Student price: €25.-

Details

De achtste editie van het boek Bijzondere overeenkomsten in kort bestek is volledig gericht op de elementaire beginselen. Er zijn geen voetnoten, maar wel een beperkte bibliografie, na elk deel een aantal oefeningen (sommige met voorbeeld van oplossing) en ook een aantal didactische schema’s en tabellen.

Deel I behandelt contracten inzake overdracht van eigendom, zoals koop, kanscontracten en dading. In deel II komen contracten inzake genot van eigendom aan bod, zoals huur, lening, leasing, franchising en licentie. In deel III worden dienstenovereenkomsten besproken. Het betreft aanneming, de Woningbouwwet, bewaargeving, sekwester en lastgeving.

Table of Contents

Deel I. Overeenkomsten inzake overdracht van eigendom

Hoofdstuk 1. Koop (p. 1)

Hoofdstuk 2. Kanscontracten (p. 103)

Hoofdstuk 3. Dading (p. 119)

Oefeningen deel I (p. 129)

Deel II. Overeenkomsten inzake genot van eigendom

Hoofdstuk 1. Huur (p. 137)

Hoofdstuk 2. Lening (p. 235)

Oefeningen deel II (p. 247)

Deel III. Dienstenovereenkomsten

Inleiding (p. 255)

Hoofdstuk 1. Aanneming (p. 261)

Hoofdstuk 2. Bewaargeving (p. 311)

Hoofdstuk 3. Lastgeving (p. 321)

Oefeningen deel III (p. 335)

Oefeningen delen I, II en III (p. 343)

About the series:

Recht in kort bestek

De essentie van de reeks Recht in kort bestek bestaat erin dat een analyse wordt geboden van een bepaald vakgebied, ruim of eng gedefinieerd, op een beknopte maar toch inzichtelijke en ook praktijkrelevante wijze. De doelgroep is de niet-gespecialiseerde professional die wil kennismaken met de belangrijke krachtlijnen en principes in de materie. Voetnoten en bibliografie blijven daarom zeer beperkt. Daarom is dit concept “In kort bestek” ook uitermate geschikt als cursusmateriaal voor studenten.
Elk deel in deze reeks geeft een praktisch en eenvoudig overzicht van een bepaald rechtsgebied. De reeks In Kort Bestek staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.
Als u intekent voor de reeks, betaalt u 15% minder en krijgt u alle komende edities uit deze reeks toegestuurd zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

More about this series

Also interesting for you: