Aannemingsrecht: 4 actuele topics

22 November 2019
Gent
€344.10 (VAT incl.)

Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

Tijdens deze studiedag komen de verschillende facetten van het aannemingsrecht aan bod. In de eerste plaats wordt het gerechtelijk deskundigenonderzoek anno 2019 besproken (na de Potpourri- en andere wetten). Daarna volgen enkele actuele topics en een overzicht van (recente) rechtspraak. Wat betreft de aannemingscontracten komen de opmerkelijke verschillen en gelijkenissen tussen het privaat aannemingsrecht en het overheidsopdrachtenrecht aan bod. Tot slot wordt aandacht besteed aan de verplichte bouwbijstand van de architect, de onverenigbaarheid met het beroep van aannemer en de deontologisch vereiste onafhankelijkheid.

Alle deelnemers aan deze studiedag ontvangen het gloednieuwe boek Handboek aannemingsrecht van meester Frank Burssens dat een grondig en geactualiseerd overzicht geeft van het Belgische aannemingsrecht.


Sprekers
Mr. Frank Burssens, advocaat-vennoot Everest en gastprofessor KULeuven
Mr. Siegfried Busscher, advocaat-vennoot Schoups
Mr. Michael Thielens, advocaat Schoups en praktijkassistent Instituut voor Contractenrecht KULeuven
Mr. Simon Verhoeven, advocaat Equator
Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven
hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven


Doelgroep
Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten, vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, architecten

Programme

08u45 Start onthaal deelnemers met koffie/thee

09u30 Start van de uiteenzetting (pauze voorzien rond 11.15 uur)

Het gerechtelijk deskundigenonderzoek anno 2019 na de Potpourri en andere wetten
(meester Frank Burssens)

- Procedure ten gronde en vordering in kort geding
- Analyse van een aantal aspecten inzake:
• keuze van de deskundige, incl. mogelijke wraking
• opdracht
• verloop
• betrokken partijen
• plaatsbezoek
• tussentijdse verslag, voorverslag en eindverslag
• toezicht van de rechter
• aspecten van bewijskracht
• uitvoering van werken onder toezicht van de deskundige
• aansprakelijkheid
• …

Actuele topics en rechtspraak bouw
(meester Siegfried Busscher en meester Michael Thielens)

- Nieuwe B2B onrechtmatige clausules
- Bouwteam
- Bouwinformatiemodel (BIM)
- Beperken van aansprakelijkheid
- Regels van de kunst

13u00 Broodjesbuffet

13u45 Start van de uiteenzetting (pauze voorzien rond 15.15 uur)

Aannemingscontracten: markante verschillen en gelijkenissen tussen het privaat aannemingsrecht en het overheidsopdrachtenrecht
(meester Simon Verhoeven)

- De aanbestedingsfase en de precontractuele aansprakelijkheid bij private aanneming en
overheidsopdrachten
- Contractvrijheid bij private aanneming versus de reglementaire uitvoeringsregels bij
overheidsopdrachten
- Wijzigingen tijdens de uitvoering van aannemingscontracten volgens het privaat
aannemingsrecht en het overheidsopdrachtenrecht
- (Verval)termijnen en andere (vorm)vereisten bij claims en vorderingen
- Vroegtijdige beëindiging van aannemingscontracten in het privaat aannemingsrecht en
het overheidsopdrachtenrecht
- Bevoegde rechtscolleges in de fase van aanbesteding en uitvoering (burgerlijke rechter
versus Raad van State)

De verplichte bouwbijstand van de architect, de onverenigbaarheid met het beroep van aannemer en de deontologisch vereiste onafhankelijkheid
(Prof. dr. Kristof Uytterhoeven)

- Ratio legis van de wet van 20 februari 1939 en de vijf grote pijlers
- Het monopolie en de verplichte bouwbijstand van de architect
• toepassingsgebied van het monopolie
• wettelijke beperkingen
• evolutie van het monopolie – huidige minimale omvang van de opdracht van de architect
• miskenning van de verplichting: burgerrechtelijk en strafrechtelijke gevolgen in hoofde van bouwheer, architect en aannemer
- Onverenigbaarheid met het beroep van aannemer
• principes
• gevolgen voor de architecten- en de aannemingsovereenkomst
- Deontologisch vereiste onafhankelijkheid
• principes
• vergelijking onverenigbaarheid met beroep aannemer en onafhankelijkheid
- Uitdagingen in de 21ste eeuw en alternatieve modellen?

17u15 Laatste mogelijkheid tot vraagstelling


Practical information

DATUM & LOCATIE

Donderdag 14 november 2019 | Antwerpen
Salons van Edel
Terbekehofdreef 13
2610 Antwerpen
routebeschrijving

Vrijdag 22 november 2019 | Gent
3Square Gent
Rijvisschestraat 124
9052 Zwijnaarde
routebeschrijving (parking ter plaatse)


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 6 punten
IBJ: erkend voor 6 punten
NKN: erkend voor 6 uur
BIV: erkend voor 7 uur
IGO: tussenkomst bevestigd

PRIJS

299 euro (prijzen excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, koffiepauze, broodjeslunch en het Handboek Aannemingsrecht.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Documentation included


Handboek aannemingsrecht (gebonden)


Dit boek geeft een grondig en geactualiseerd overzicht van het Belgische aannemingsrecht. Alle klassieke facetten van het aannemingsrecht worden besproken. Zo wordt geanalyseerd hoe een aannemingsovereenkomst tot stand komt en welke verbintenissen de opdrachtgever en de aannemer op zich nemen. Veel aandacht gaat daarbij naar de verschillende aansprakelijkheidsregimes, zowel op contractueel vlak (pre- en postoplevering, verborgen gebreken, tienjarige aansprakelijkheid) als de aansprakelijkheid naar derden toe (art. 1382 ev. BW, Welzijnswet en werfveiligheid, burenhinder,…). Ook de andere bouwactoren worden toegelicht. In het bijzonder komt het wettelijk, deontologisch en contractueel kader waarbinnen de architect fungeert aan bod.

Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan aller...

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

22 November 2019 - Gent

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions
Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00