1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Handboek Vlaamse erfbelasting

  Publication date: January 20, 2021

  In het Handboek Vlaamse erfbelasting vindt de lezer een bondig maar volledig overzicht van de erfbelasting in Vlaanderen. De auteur verwijst naar de toepasselijke wettelijke bepalingen, de belangrijkste rechtsleer, rechtspraak en de fiscale praktijk van de Vlaamse belastingdienst.

  - De overzichtelij ke structuur helpt problemen te situeren en aanknopingspunten te vinden voor het oplossen ervan.
  - Volledig geactualiseerd tot novemb...

  Paperback
  €95.-

 2. _______________
  Seminar
  €332.75 (VAT incl.)
 3. Echtscheiding: twee actuele topics

  Publication date: October 22, 2020

  Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be.
  Seminar
  €235.95 (VAT incl.)

 4. Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  €252.03 (VAT incl.)
 5. IT-contracten adequaat opstellen en beoordelen

  Publication date: October 16, 2020

  Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  €272.25 (VAT incl.)
 6. Verzekeringen in de bouw

  Publication date: October 13, 2020

  Elke deelnemer aan deze studiedag ontvangt het gloednieuwe boek Verzekeringen in de bouw (editor prof. dr. Kristof Uytterhoeven), dat een geactualiseerd overzicht geeft van de verschillende verplichte en niet-verplichte verzekeringen in de bouwsector.
  Seminar
  €351.88 (VAT incl.)

 7. Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be.
  Seminar
  €332.75 (VAT incl.)
 8. Party Autonomy in EU Private International Law

  Publication date: October 5, 2020

  This book is a comprehensive analysis of the choice of court and choice of law provisions that apply to cross-border family matters and succession in EU private international law.
  Paperback
  €99.-

 9. Privaatrecht in hoofdlijnen geeft een conceptueel overzicht van het Belgische rechtssysteem, met bijzondere aandacht voor het privaatrecht. Deel 1 bevat zowel een objectieve als een organieke en een subjectieve benadering van het recht. Deel 2 koppelt een grondig theoretisch overzicht van het burgerlijk recht aan praktische vragen en voorbeelden. - Standaardwerk over de grote civielrechtelijke rechtsdomeinen. - Met aandacht voor een toe...
  Paperback
  €95.-

 10. Privaat (vermogens)recht is een toegankelijk geschreven beginselmatige studie van het privaatrecht. De auteurs situeren eerst het privaatrecht tegenover andere rechtstakken, behandelen dan privaatrechtelijke basisconcepten en beginselen, vermogensrechten (verbintenissen en zakelijke rechten, met ook de bijzondere contracten en de buitencontractuele aansprakelijkheid), de uitoefening en sanctionering van de subjectieve rechten en tot slot de over...

  Paperback
  €55.-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5