1. Na twee decennia Kinderrechtenverdrag lijkt de tijd rijp om kinderrechten te bevragen op hun grondslagen. Dit boek levert een bijdrage tot dit levensnoodzakelijke debat.
  Paperback
  €35.-

 2. In deze publicatie komen verschillende aspecten van de feitelijke en de juridische toestand van kinderen zonder papieren aan bod.
  Paperback
  €40.-
 3. Kinderrechten in België

  Publication date: April 3, 2008

  Kinderrechten in België bevat de schriftelijke neerslag van een postacademische vorming kinderrechten die de UNICEF-leerstoel kinderrechten van de Universiteit Antwerpen in het najaar van 2007 organiseerde.
  Paperback
  €60.-

 4. Een psycholoog, een kinder- en jeugdpsychiater en een jurist reflecteren in dit werk over het belang van kinderrechten in de samenleving en in hun vakgebied.
  Paperback
  €40.-