1. Hou stress en burn-out op een afstand

  Publication date: November 27, 2020

  Tijdens een training gespreid over twee dagen leer je handige principes en krachtige oefeningen waarmee je stress voorkomt.
  Seminar
  €750.- (VAT incl.)
 2. Basisopleiding douane (incl. invloed van de Brexit)

  Publication date: November 26, 2020

  De douanereglementering is een geheel van voorschriften betreffende de in- en uitvoer van goederen.
  Seminar
  €413.09 (VAT incl.)
 3. Capita selecta energierecht 2019

  Publication date: November 24, 2020

  Voorstelling Jaarboek Energierecht 2019
  Seminar
  €465.10 (VAT incl.)
 4. IT-contracten adequaat opstellen en beoordelen

  Publication date: November 20, 2020

  Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  €272.25 (VAT incl.)
 5. Ondernemingen in moeilijkheden: 2 actuele topics

  Publication date: November 17, 2020

  Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  €234.42 (VAT incl.)
 6. Vastgoedverwerving

  Publication date: November 17, 2020
 7. Verzekeringen in de bouw

  Publication date: November 13, 2020

  Elke deelnemer aan deze studiedag ontvangt het gloednieuwe boek Verzekeringen in de bouw (editor prof. dr. Kristof Uytterhoeven), dat een geactualiseerd overzicht geeft van de verschillende verplichte en niet-verplichte verzekeringen in de bouwsector.
  Seminar
  €351.88 (VAT incl.)
 8. Grensoverschrijdende tewerkstelling

  Publication date: November 12, 2020

  Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  €345.- (VAT incl.)

 9. Sinds 1 mei 2018 is Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht van kracht. Deze wet heeft de Faillissementswet van 8 augustus 1997 en de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen samengevoegd om zo tot een uniforme insolventiewet te komen. Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen gefaseerd in werking getreden. Ook deze regelgeving heeft een impact op de regels inzake insolventierecht (aansprakelijkheid, ontbinding en vereffening).
  Seminar
  €235.95 (VAT incl.)

 10. Het WVV (Wetboek van vennootschappen en verenigingen) is in werking getreden op 1 mei 2019, met heel wat ingrijpende wijzigingen tot gevolg. Maar wat zijn de fiscale implicaties van heel wat van die nieuwigheden? De invoering van de statutaire zetelleer voor de bepaling van de ‘nationaliteit’ van een vennootschap, de afschaffing van het kapitaalbegrip, aandelen met meervoudig stemrecht, de wijzigingen inzake ontbinding en vereffening … hebben immers ook een grote fiscale impact.
  Seminar
  €337.59 (VAT incl.)