1. 1
 2. 2

 1. Door een verscheidenheid aan wetten (o.m. de echtscheidingswet en potpourri VI) onderging de echtscheiding door onderlinge toestemming de afgelopen maanden een transformatie. Deze opleiding heeft tot doel een duidelijk overzicht te bieden van de belangrijkste wijzigingen, zowel inhoudelijk als procedureel. Aan bod komen onder meer de wettelijke omschrijving van buitengewone kosten, de motiveringsplicht betreffende de onderhoudsbijdrage en andere inhoudelijke nieuwigheden die essentieel zijn voor de notaris of de advocaat die actief is in echtscheidingen om een juridisch correcte en volledige regelingsakte op te maken.
  Seminar
  €264.46 (VAT incl.)

 2. De wet van 4 februari 2020: een eerste praktijkgerichte analyse
  Seminar
  €332.75 (VAT incl.)
 3. Overheidsopdrachten anno 2020

  Publication date: June 16, 2020

  Donderdag 7 mei 2020 | Sint-Niklaas
  €611.-
 4. Het digitale aandelenregister

  Publication date: June 16, 2020

  Knelpunten en nieuwe evoluties
  Seminar
  €192.39 (VAT incl.)
 5. Structurele schuldproblemen: capita selecta

  Publication date: June 11, 2020

  Tijdens deze studiedag worden een aantal capita selecta geanalyseerd, die nauw in verband staan met de situatie van personen in financiële moeilijkheden.
  Seminar
  €173.35 (VAT incl.)

 6. Sinds 1 mei 2018 is Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht van kracht. Deze wet heeft de Faillissementswet van 8 augustus 1997 en de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen samengevoegd om zo tot een uniforme insolventiewet te komen. Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen gefaseerd in werking getreden. Ook deze regelgeving heeft een impact op de regels inzake insolventierecht (aansprakelijkheid, ontbinding en vereffening).
  Seminar
  €235.95 (VAT incl.)
 7. Vastgoedprojecten: 4 actuele topics

  Publication date: May 29, 2020


  Seminar
  €296.45 (VAT incl.)
 8. Ontslagrecht: een stand van zaken

  Publication date: May 28, 2020

  Tijdens deze studiedag worden de laatste ontwikkelingen inzake ontslagrecht praktijkgericht besproken door vier ervaren praktijkjuristen, waarbij uiteraard ook telkens de meest recente en relevante rechtspraak aan bod komt.
  Seminar
  €260.15 (VAT incl.)
 9. GDPR in uw advocatenkantoor

  Publication date: May 26, 2020

  De GDPR is twee jaar geleden in werking getreden, maar gegevensbescherming is actueler dan ooit. Zowat dagelijks horen we berichten over datalekken of cybercriminaliteit, cliënten zijn veeleisender geworden omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens en kennen hun rechten als het misloopt. Ondertussen is ook de Gegevensbeschermingsautoriteit eindelijk wakker geschoten en ziet zij justitie als een van de pijnpunten op vlak van gegevensbescherming.
  Seminar
  €175.83 (VAT incl.)
 10. Liquidatie van vennootschappen anno 2020

  Publication date: May 19, 2020

  Welke ingrijpende wijzigingen heeft het nieuwe WVV ingevoerd?
  Seminar
  €255.20 (VAT incl.)
 
 1. 1
 2. 2