1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. In Foro

  Publication date: September 21, 2021

  In foro is het ledenblad van de Unie der Rechters in Handelszaken van België / Union des juges consulaires de Belgique, en bevat bijdragen in beide landstalen over diverse onderwerpen uit de ondernemingspraktijk.

 2. Het Comité voor Studie en Wetgeving (CSW) zorgt enerzijds voor de uitwerking van rechtsleer op basis van bijzondere problemen uit de notariële praktijk.
  Anderzijds buigt het zich over wetsvoorstellen/wetsontwerpen waarbij het notariaat betrokken is.

  Deze werkzaamheden worden gebundeld in de’ Verslagen van het Comité voor Studie en Wetgeving - Travaux du Comité d'études et de legislation&...

 3. Bank- en Financiewezen is een publicatie van het Belgisch Financieel Forum. Het behandelt de financieel-economische aspecten van het bank- en financiewezen. Hiermee is het volledig complementair aan Bank- en Financieel Recht, eveneens een uitgave van het Belgisch Financieel Forum, dat zich oriënteert op de juridische aspecten.

 4. 20 jaar TBO!

  Om TBO dit jaar in de kijker te zetten, zal er in het najaar een feestnummer verschijnen en wordt er een studiedag gepland. We laten ook de redactie aan het woord over het TBO-feestjaar. U vindt deze interessante bijdragen: https://intersentia.be/nl/20-jaar-tbo
  ____

  TBO is hét basistijdschrift voor iedereen die professio...

  €269.24 / year 

 5. Het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht becommentarieert alle belangrijke evoluties in het handels-economisch en financieel recht aan de hand van doctrinebijdragen en commentaren op de rechtspraak. Het is een onmisbare leidraad voor iedereen die actief is in het handelsrecht in zijn meest ruime betekenis: advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, notarissen,…
 6. Bericht aan het notariaat

  Publication date: July 3, 2022

  Voorzie u van een regelmatige en gedegen update van de meest actuele praktijkvragen uit het Vlaamse en Brusselse gewest. 4 keer per jaar ontvangt u een verzorgd nummer waarin de meest pertinente notariële topics in vaste rubrieken – doctrine, rechtspraak, actualia - aan bod komen. Het uitgangspunt van het tijdschrift is het bevattelijk weergeven van actuele thema’s binnen de notariële praktijk waarbij steeds uiterst praktijkgericht wordt gesch...
 7. Ius & Actores

  Publication date: July 3, 2022

  Ius & actores publiceert doctrine en geannoteerde rechtspraak met betrekking tot de werking van het gerecht en het invorderingsrecht. Ook de actoren binnen justitie komen aan bod (statuut, deontologie, honoraria, aansprakelijkheid …).  De rubriek invorderingsrecht geeft een permanent overzicht van belangrijke en vernieuwende uitspraken met commentaren.
 8. Res et jura immobilia (Res et jur. imm.)

  Publication date: July 3, 2022

  Het tijdschrift behandelt driemaandelijks de doctrine, rechtspraak en wetgeving van het bouwrecht, zakenrecht en overheidsopdrachten.
 9. Vermogensplanning in de praktijk (VIP)

  Publication date: July 3, 2022

  Het tijdschrift VIP behandelt actuele thema’s in de vermogensplanning op bevattelijke wijze, waarbij steeds uiterst praktijkgericht wordt geschreven. Vermogensplanning wordt vanuit een zo breed mogelijke invalshoek benaderd waarbij verschillende rechtstakken aan bod komen (o.a. personen- en familierecht, vennootschapsrecht, fiscaal recht, …) en waardoor er aan de verschillende professionele actoren in de vermogensplanning praktische informatie...
 10. International Journal of Procedural Law

  Publication date: July 3, 2022

  The International Journal of Procedural Law provides an international research platform for scholars and practitioners in the field of procedural law, especially in civil matters.
  €295.74 / year 
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4