1. Voordeelsontneming

    Publication date: February 1, 2005

    In dit boek worden zowel de toepassingsvoorwaarden als het rechtskarakter van de verbeurdverklaring van illegale vermogensvoordelen (art. 42 lid 3 e.v. Sw.), kortweg voordeelsontneming genoemd, onder de loep genomen.
    Hardback
    €125.-