Internationale handel en btw

Vrijwel alle ondernemingen zijn internationaal actief. Een groot deel van de aankopen gebeurt bij buitenlandse leveranciers. Ook een groot deel van de verkopen gaat naar buitenlandse klanten. De internationalisering en globalisering van de handel heeft ook een zekere complexiteit met zich meegebracht. Er zijn heel wat juridische en fiscale aspecten aan verbonden.
Author(s):
Marc Govers, Heidi Deschacht, Peter Raes
Series:
Fiscale Topics
Volume:
book | published | 4th edition
November 2017 | 662 pp.

Paperback
€85.-


ISBN 9789400008939


Alternative prices
- Student price: €45.-

When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Vrijwel alle ondernemingen zijn internationaal actief. Een groot deel van de aankopen gebeurt bij buitenlandse leveranciers. Ook een groot deel van de verkopen gaat naar buitenlandse klanten. De internationalisering en globalisering van de handel heeft ook een zekere complexiteit met zich meegebracht. Er zijn heel wat juridische en fiscale aspecten aan verbonden.

In de praktijk doen er zich dikwijls moeilijkheden voor op het fiscale vlak, en dan meer bepaald de btw. De reden hiervan is dat de btw een belasting is die op de huid van de economie kleeft, d.w.z. op het moment van de handelstransactie moet de juiste toepassing van de btw bekend zijn. Veelal is een transactie reeds afgerond en moet achteraf vastgesteld worden dat de btw-toepassing niet of verkeerd gebeurde. Een rechtzetting is in heel wat gevallen niet vanzelfsprekend. Vandaar dat dit boek ter zake een leidraad wil zijn voor alle betrokken partijen, niet alleen het fiscaal en/of juridisch departement van een onderneming maar ook de aankopers van een productieafdeling of verkopers van de commerciële afdeling. Ook de diverse externe raadgevers van de onderneming kunnen op dit boek terugvallen.

Table of Contents

Deel 1. Geografisch toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen inzake het geografische toepassingsgebied (p. 1)

Hoofdstuk 2. Schematische voorstelling van landen en gebieden (p. 13)

Deel 2. Intracommunautaire handelingen

Hoofdstuk 1. De intracommunautaire verwerving van goederen (p. 17)

Hoofdstuk 2. De intracommunautaire levering van goederen (p. 45)

Hoofdstuk 3. Gelijkstellingen met intracommunautaire leveringen/verwervingen van goederen (p. 147)

Hoofdstuk 4. Driehoeksverkeer (p. 197)

Hoofdstuk 5. Verkopen op afstand (p. 211)

Hoofdstuk 6. Bijzondere regeling voor nieuwe vervoersmiddelen (p. 235)

Hoofdstuk 7. Bijzondere regeling voor accijnsproducten (p. 259)

Hoofdstuk 8. Dienstverrichtingen in een intracommunautair kader (p. 263)

Hoofdstuk 9. Fiscale geldboeten (p. 301)

Hoofdstuk 10. Bestrijding van de intracommunautaire fraude (p. 309)

Hoofdstuk 11. Europese btw-rulings voor grensoverschrijdende transacties (p. 339)

Deel 3. Invoer en uitvoer

Hoofdstuk 1. Invoer van goederen (p. 343)

Hoofdstuk 2. Uitvoer van goederen (p. 449)

Deel 4. Maandelijkse teruggaaf

Hoofdstuk 1. Algemeen kader (p. 583)

Hoofdstuk 2. Rechthebbenden (p. 587)

Hoofdstuk 3. Basisvoorwaarden (p. 589)

Hoofdstuk 4. Referentieperiode (p. 591)

Hoofdstuk 5. Bepaling van de omzet (p. 593)

Hoofdstuk 6. Bepaling van het btw-overschot (p. 597)

Hoofdstuk 7. Toepassingsmodaliteiten (p. 599)

Hoofdstuk 8. Btw-eenheid (p. 605)

Bijlagen (p. 607)

About the series:

Fiscale Topics

Reeks Fiscale topics: Uw leidraad bij uw fiscale vragen.
Als u intekent op de reeks, betaalt u permanent 30% minder. U krijgt alle komende edities uit deze reeks automatisch toegestuurd, zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

More about this series

Also interesting for you: