De factuur en de btw (achtste editie)

De meeste formele vereisten voor de factuur hebben betrekking op de btw-verplichtingen. Om de toepassing van de btw-regelgeving te kunnen controleren, is vereist dat de fiscus kennis krijgt van de door de btw-plichtige verrichte handelingen en dat iedere handeling afzonderlijk kan worden geverifieerd. De factuur speelt daarbij een belangrijke rol.
Dit standaardwerk is bijgewerkt tot 1 maart 2017.
Author(s):
Marc Govers, Frank Borger, Peter Raes
Series:
Fiscale Topics
Volume:
book | published | 8th edition
April 2017 | xx + 568 pp.

Paperback
€85.-


ISBN 9789400008526


Alternative prices
- Student price: €39.-

When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Het grootste deel van de formele vereisten voor de factuur heeft betrekking op de btw-verplichtingen. Om de toepassing van de btw-regelgeving te kunnen controleren, is vereist dat de fiscus kennis krijgt van de door de btwplichtige verrichte handelingen en dat iedere handeling afzonderlijk kan worden geverifieerd. De factuur speelt daarbij een belangrijke rol.

Deze uitgave geeft het meest complete overzicht van de vereisten waaraan een factuur moet voldoen op het vlak van de btw.
> Wanneer moet een factuur of stuk uitgereikt of opgesteld worden?
> Welke verplichte vermeldingen moeten voorkomen op de factuur of het stuk?
> Wat zijn de gevolgen van een niet-conforme factuur?
> Voor de huur van de bedrijfsgebouwen ontvang ik geen factuur. Kan dit?
> Regelmatig komen buitenlandse ondernemingen herstellingen verrichten aan de machines. Zij rekenen op hun factuur geen btw. Is dit mogelijk?
> Voor goederen die vanuit andere EU-lidstaten komen, wordt ons meestal twee maanden na aankomst van de goederen een factuur toegestuurd.
Wij verwerken op dat moment een intracommunautaire verwerving van goederen. Is dit correct?

Op cruciale vragen zoals deze vindt u in dit boek een antwoord. Het is dan ook een uitgave die geen enkele praktijkfiscalist kan missen.

Dit standaardwerk is bijgewerkt tot 1 maart 2017.

Table of Contents

Deel 1. Europese Btw-wetgeving

Deel 2. Belgische Btw-wetgeving

Deel 3. Andere aspecten dan btw

Deel 4. Praktische toepassingsgevallen

Bibliografie (p. 561)

Trefwoordenregister (p. 565)

About the series:

Fiscale Topics

Reeks Fiscale topics: Uw leidraad bij uw fiscale vragen.
Als u intekent op de reeks, betaalt u permanent 30% minder. U krijgt alle komende edities uit deze reeks automatisch toegestuurd, zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

More about this series