Praktijkboek vzw's en directe belastingen

Dit boek geeft een overzicht van de verschillende criteria en aspecten die van belang zijn om te oordelen welk belastingstelsel van toepassing is, waarbij relevante rechtspraak en parlementaire vragen opgenomen zijn.


Author(s):
Roland Van Hecke, Guy Poppe
Series:
VZW-reeks
Volume:
book | published | 1st edition
March 2007 | xxxi + 455 pp.

Paperback
€55.-


ISBN 9789050956239

Details

Steeds meer laat de Administratie van de directe belastingen zijn oog vallen op de vzw’s. Vzw’s zijn ofwel onderworpen aan de rechtspersonenbelasting ofwel aan de vennootschapsbelasting. Dit boek geeft een overzicht van de verschillende criteria en aspecten die van belang zijn om te oordelen welk belastingstelsel van toepassing is, waarbij relevante rechtspraak en parlementaire vragen
opgenomen zijn. Voorts bespreekt het boek uitgebreid de rechtspersonenbelasting en de vennootschapsbelasting in al zijn aspecten (inclusief betwistingen, bezwaar en beroep) vanuit het perspectief van de vzw. Ook wordt extra aandacht gegeven aan specifieke topics die relevant zijn voor vzw’s zoals giften, legaten, schenkingen, vergoedingen via het stelsel van vrijwilligerswerk, vrijstellingen inzake onroerende voorheffing, enz.

Roland Van Hecke is directeur van het Vlaams Studie- en Documentatie- Centrum voor vzw’s (VSDC).
Guy Poppe is advocaat bij de balie te Antwerpen.Chapters

Table of Contents (p. 0)

HOOFDSTUK 1. IS DE VZW ONDERWORPEN AAN DE DIRECTE BELASTINGEN? (p. 1)

HOOFDSTUK 2. DE RECHTSONZEKERHEID TUSSEN VEN.B. EN RPB VOOR VZW’S (p. 3)

HOOFDSTUK 3. RECHTSPERSONENBELASTING (p. 51)

HOOFDSTUK 4. VENNOOTSCHAPSBELASTING (p. 105)

HOOFDSTUK 5. ENKELE TOPICS EN AANDACHTSPUNTEN VOOR VZW’S (p. 283)

HOOFDSTUK 6. GIFTEN, SCHENKINGEN EN LEGATEN (p. 301)

HOOFDSTUK 7. VRIJSTELLING VAN ONROERENDE VOORHEFFING (p. 329)

HOOFDSTUK 8. AANSLAG GEHEIME COMMISSIELONEN (p. 375)

HOOFDSTUK 9. FISCALE VERPLICHTINGEN VAN DE VZW (p. 393)

HOOFDSTUK 10. BETWISTINGEN – BEZWAAR – BEROEP (p. 419)

BIBLIOGRAFIE (p. 443)

About the series:

VZW-reeks

De jongste jaren beweegt er heel wat in de wereld van de vzw’s. Hoewel er veel informatie op de markt is, blijft er behoefte aan betaalbare naslagwerken en handleidingen voor de praktijk. Met deze uitgaven vullen Intersentia en het VSDC deze leemte op.

More about this series