Handboek Boekhouden - Consolidatie (tweede editie)

In dit handboek wordt het consolidatieproces stap voor stap uitgelegd en rijkelijk geïllustreerd. De klemtoon in dit handboek ligt op de consolidatietechniek en de daarmee gepaard gaande consolidatieboekingen.

Author(s):
Erik De Lembre, Sadi Podevijn
Series:
Handboek Boekhouden
Volume:
6
book | published | 2nd edition
February 2014 | xiv + 378 pp.

Paperback
€95.-


ISBN 9789400003682


Alternative prices
- Student price: €45.-

Details

Wanneer moet een onderneming een geconsolideerde jaarrekening opstellen? Welke ondernemingen worden opgenomen in deze geconsolideerde jaarrekening? Hoe gebeurt deze opname? Welke consolidatiemethode wordt wanneer toegepast? Het antwoord vindt u in dit handboek. Het consolidatieproces wordt stap voor stap uitgelegd en rijkelijk geïllustreerd. De klemtoon in dit handboek ligt op de consolidatietechniek en de daarmee gepaard gaande consolidatieboekingen.
Het boek neemt de geconsolideerde jaarrekening, opgesteld in overeenstemming met de Belgische regelgeving, als uitgangspunt en maakt op regelmatige basis de vergelijking met de internationale rapporteringsstandaarden IAS/IFRS. Waar nodig worden de verschillen aan de hand van voorbeelden toegelicht. De opbouwende cijfervoorbeelden zorgen ervoor dat dit handboek zeker gebruikt kan worden om via zelfstudie inzicht te verkrijgen in de consolidatietechniek. Voor anderen zal het werk als naslagwerk een bijzonder bruikbaar houvast bieden.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

HOOFDSTUK 1. INLEIDING (p. 1)

HOOFDSTUK 2. BEGRIPSBEPALINGEN (p. 7)

HOOFDSTUK 3. TOEPASSINGSGEBIED (p. 19)

HOOFDSTUK 4. DE CONSOLIDATIETECHNIEKEN (p. 49)

HOOFDSTUK 5. BIJZONDERE ASPECTEN (p. 171)

HOOFDSTUK 6. VORM EN INHOUD VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (p. 219)

HOOFDSTUK 7. OPENBAARMAKING VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (p. 227)

BIJLAGEN (p. 233)

TREFWOORDENREGISTER (p. 375)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
TREFWOORDENREGISTER (p. 375)

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact Inge Verbeeck (hogeronderwijs@intersentia.be).


Oplossingen oefeningen
526.36 kB

About the series:

Handboek Boekhouden

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v Em. Prof. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.
De reeks is geschreven door een breed team van docenten met elk een ruime praktijkervaring. Dit maakt dat de boeken niet alleen geschikt zijn voor het onderwijs, maar ook onmisbare standaardwerken zijn voor iedereen die beroepsmatig in contact komt met de boekhoudpraktijk.
Bij aankoop van de volledige reeks Handboek Boekhouden, bieden wij u 10% korting aan op de totaalprijs.

More about this series