Handboek Boekhouden - Belgisch boekhoudrecht (derde editie)

Deze nieuwe editie is de eerste uitgave over het boekhoudrecht dat rekening houdt met de nieuwe vennootschapswetgeving!

In deze derde editie zijn de bepalingen van de wet van 23 maart 2019 met betrekking tot het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volledig verwerkt. De adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen zijn opgenomen tot en met advies 2019/4 van 3 april 2019.

Author(s):
Erik De Lembre, Marleen Mannekens, Liesbet Van de Velde
Series:
Handboek Boekhouden
Volume:
book | published | 3rd edition
October 2019 | xvi + 664 pp.

Paperback
€75.-


ISBN 9789400010291


Alternative prices
- Student price: €50.-

Details


Dit boek omvat een gedetailleerde beschrijving van de regelgeving inzake boekhouden en financiële rapportering conform het Belgische boekhoudkundige referentiestelsel (inclusief de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen). Het boek legt het wettelijk kader uit van waaruit in België de jaarrekeningen van vennootschappen, verenigingen en stichtingen ontstaan.

In deze derde editie zijn de bepalingen van de wet van 23 maart 2019 met betrekking tot het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volledig verwerkt. De adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen zijn opgenomen tot en met advies 2019/4 van 3 april 2019.

De modellen van de jaarrekeningen in dit boek komen overeen met die op de website van de CBN.

Table of Contents

Deel 1. Ondernemen - Registreren en rapporteren

Hoofdstuk 1. Ondernemen (p. 1)

Hoofdstuk 2. Registreren: basismodel van het dubbel boekhouden (p. 7)

Hoofdstuk 3. Rapporteren: historische evolutie (p. 15)

Deel 2. Boekhoudbeginselen rapporteringsstandaarden in België

Hoofdstuk 1. Wettelijk kader en basisstructuur van het Belgische boekhoudrecht en jaarrekeningenrecht, inclusief bepalingen met betrekking tot verenigingen en stichtingen (p. 19)

Hoofdstuk 2. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (p. 25)

Deel 3. Algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en rapporteringsstandaarden

Hoofdstuk 1. Algemeen aanvaarde principes (p. 31)

Hoofdstuk 2. De balans (p. 181)

Hoofdstuk 3. De resultatenrekening (p. 461)

Hoofdstuk 4. De resultaatverwerking (p. 511)

Hoofdstuk 5. De toelichting (p. 523)

Hoofdstuk 6. Jaarrekeningen van kleine ondernemingen (verkort) en micro-ondernemingen (micro) (p. 629)

Hoofdstuk 7. Verkorte en micro-jaarrekening van verenigingen en stichtingen (p. 633)

Deel 4. Andere verslagen in relatie tot de jaarrekening

Hoofdstuk 1. De sociale balans (p. 635)

Hoofdstuk 2. Openbaar te maken gegevens van jaarrekeningen die niet in de balans, de resultatenrekening en de toelichting opgenomen worden (p. 649)

Hoofdstuk 3. Verslag van betalingen aan overheden (p. 653)

Hoofdstuk 4. Jaarverslag (p. 655)

Hoofdstuk 5. Verslag commissaris-revisor (p. 661)

Bijlage: Jaarrekening (p. 663)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Hoofdstuk 1. Ondernemen (p. 1)
Hoofdstuk 2. Registreren: basismodel van het dubbel boekhouden (p. 7)
Hoofdstuk 3. Rapporteren: historische evolutie (p. 15)

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact hogeronderwijs@intersentia.be.


Bordboek
11.69 MB
Bordboek - bijlage
1.56 MB

About the series:

Handboek Boekhouden

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v Em. Prof. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.
De reeks is geschreven door een breed team van docenten met elk een ruime praktijkervaring. Dit maakt dat de boeken niet alleen geschikt zijn voor het onderwijs, maar ook onmisbare standaardwerken zijn voor iedereen die beroepsmatig in contact komt met de boekhoudpraktijk.
Bij aankoop van de volledige reeks Handboek Boekhouden, bieden wij u 10% korting aan op de totaalprijs.

More about this series