Handboek auditing

Het Handboek Auditing biedt een duidelijk overzicht van de theorie en praktijk van financiële en operationele audits.
Author(s):
Rudi Dries, Lieven Van Brussel, Marleen Willekens
book | published | 3rd edition
November 2011 | 506 pp.

Paperback
€75.-


ISBN 9789050958356


Alternative prices
- Student price: €46.-

Details

Het Handboek Auditing biedt een duidelijk overzicht van de theorie en praktijk van financiële en operationele audits. In het boek worden de verschillende auditbegrippen en auditdoelstellingen didactisch toegelicht en wordt een overzicht gegeven van de organisatie van het auditberoep in België, de Verenigde Staten en de ons omringende landen.
De auteurs bespreken de risicoanalyse in het kader van een audit en de evaluatie en het gebruik van de internecontrolesystemen bij de uitvoering van de auditwerkzaamheden. Het boek besteedt uitvoerig aandacht aan de operationele en financiële audit, waarbij niet nagelaten wordt de verschillende audittechnieken grondig te bespreken.
Een apart hoofdstuk is gewijd aan het gebruik en de toepassing van steekproeftechnieken die in het auditberoep gangbaar zijn.

Het boek is geschreven voor studenten, stagiairs bedrijfsrevisoren en is eveneens een naslagwerk voor iedere revisor en interne auditor.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

Deel 1. Inleiding: auditing en het auditberoep

Deel 2. Interne controle

Deel 3. Algemeen conceptueel kader voor auditing

Deel 4. Operationele audit

Deel 5. Financiële audit

APPENDIX A: INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (p. 471)

APPENDIX B: STANDAARDNORMAALVERDELING (p. 497)

BIBLIOGRAFIE (p. 499)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudsopgave (p. 0)
BIBLIOGRAFIE (p. 499)