Handboek boekhouden - Belgisch boekhoudrecht (tweede editie)

Dit boek omvat een gedetailleerde beschrijving van de regelgeving inzake boekhouden en financiële rapportering conform het Belgische boekhoudkundige referentiestelsel (inclusief de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen).
Author(s):
Erik De Lembre, Marleen Mannekens, Liesbet Van de Velde
Series:
Handboek Boekhouden
Volume:
book | published | 2nd edition
September 2016 | xvi + 576 pp.

Paperback
€75.-


ISBN 9789400006263


Alternative prices
- Student price: €50.-

Details

Dit boek omvat een gedetailleerde beschrijving van de regelgeving inzake boekhouden en financiële rapportering conform het Belgische boekhoud - kundige referentiestelsel (inclusief de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen). Het boek legt het ‘wettelijk’ kader uit van waaruit in België de jaarrekeningen van ondernemingen en verenigingen en stichtingen ontstaan.

Deze tweede editie werd geactualiseerd rekening houdende met de wet en het KB van 18 december 2015 tot implementatie van de Europese Boekhoudrichtlijn in de Belgische regelgeving.

Chapters

Inhoud (p. 0)

DEEL 1. ONDERNEMEN - REGISTREREN EN RAPPORTEREN

Hoofdstuk 1. Ondernemen (p. 1)

Hoofdstuk 2. Registreren: Basismodel van het dubbel boekhouden (p. 7)

Hoofdstuk 3. Rapporteren: Historische evolutie (p. 15)

DEEL 2. BOEKHOUDBEGINSELEN EN RAPPORTERINGSSTANDAARDEN IN BELGIË

Hoofdstuk 1. Wettelijk kader en basisstructuur van het Belgische boekhoud- en jaarrekeningrecht, inclusief bepalingen met betrekking tot (I) vzw's en stichtingen (p. 19)

Hoofdstuk 2. De commissie voor boekhoudkundige normen (p. 31)

DEEL 3. ALGEMEEN AANVAARDE BOEKHOUDBEGINSELEN EN RAPPORTERINGSSTANDAARDEN

Hoofdstuk 1. Algemeen aanvaarde principes (p. 33)

Hoofdstuk 2. De balans (p. 175)

Hoofdstuk 3. De resultatenrekening (p. 413)

Hoofdstuk 4. De resultaatverwerking (p. 469)

Hoofdstuk 5. De toelichting (p. 475)

Hoofdstuk 6. Jaarrekening van kleine ondernemingen (verkort) en microndernemingen (micro) (p. 555)

DEEL 4. ANDERE VERSLAGEN IN RELATIE TOT DE JAARREKENING

Hoofdstuk 1. De sociale balans (p. 559)

Hoofdstuk 2. Openbaar te maken gegevens van jaarrekeningen die niet in de balans, de resultatenrekening en de toelichting opgenomen worden (p. 569)

Hoofdstuk 3. Verslag van betalingen aan de overheden (p. 571)

Hoofdstuk 4. Jaarverslag (p. 573)

Hoofdstuk 5. Verslag commissaris-revisor (p. 575)

About the series:

Handboek Boekhouden

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v Em. Prof. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.
De reeks is geschreven door een breed team van docenten met elk een ruime praktijkervaring. Dit maakt dat de boeken niet alleen geschikt zijn voor het onderwijs, maar ook onmisbare standaardwerken zijn voor iedereen die beroepsmatig in contact komt met de boekhoudpraktijk.
Bij aankoop van de volledige reeks Handboek Boekhouden, bieden wij u 10% korting aan op de totaalprijs.

More about this series

Also interesting for you: