Financieel beleid in de onderneming toegepast (tweede editie)

Dit handboek stoomt studenten en starters helemaal klaar voor de opstart van hun eigen bedrijf. Alle belangrijke fasen en valkuilen om een succesvolle onderneming uit te bouwen komen immers aan bod. Een goed idee kan potentieel de basis vormen voor de opstart van een onderneming. Maar zo eenvoudig is het uiteraard niet. Dit idee moet immers omgezet worden in een concrete strategie, met de nodige vertaling in een marketing- en financieel plan.

Author(s):
Kurt Kegels, Mieke Kimpe, Jeroen Peeters
Series:
Toegepast
Volume:
book | published | 2nd edition
June 2019 | xii + 264 pp.

Paperback
€38.50 €55.-


ISBN 9789400010598


Alternative prices
- Student price: €35.-

Details

Dit handboek stoomt studenten en starters helemaal klaar voor de opstart van hun eigen bedrijf. Alle belangrijke fasen en valkuilen om een succesvolle onderneming uit te bouwen komen immers aan bod. Een goed idee kan potentieel de basis vormen voor de opstart van een onderneming. Maar zo eenvoudig is het uiteraard niet. Dit idee moet immers omgezet worden in een concrete strategie, met de nodige vertaling in een marketing- en financieel plan.

De auteurs schenken vooral aandacht aan het financiële luik. Het financieel plan is immers verplicht bij de opstart van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Na de keuze van een geschikte ondernemingsvorm, wordt vervolgens dieper ingegaan op de belangrijkste elementen van de jaarrekening, de balans en de resultatenrekening.

Eens de financiële prognoses zijn gemaakt en de verschillende deelbudgetten zorgvuldig zijn bepaald, besteden de auteurs aandacht aan de financieringsbehoefte. Zo kunnen tal van verstrekkers van zowel eigen als vreemd vermogen bij de opstart of in een latere levensfase worden aangesproken.

Tijdens het bestaan van de onderneming is het bovendien de taak van het management om de financiële gezondheid op te volgen. Een financiële analyse geeft een algemeen beeld van het financiële evenwicht van het bedrijf, geeft aan of er voldoende geld aanwezig is en of investeringen en financiële middelen voldoende renderen. Tot slot komen de verschillende aspecten van een bedrijfsovername en een beursintroductie uitgebreid aan bod.

Table of Contents

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 2. Gevalstudie (p. 3)

Hoofdstuk 3. Strategie (p. 17)

Hoofdstuk 4. Keuze ondernemingsvorm (p. 31)

Hoofdstuk 5. Jaarrekening (p. 41)

Hoofdstuk 6. Financieel plan (p. 53)

Hoofdstuk 7. Financieringsbehoefte (p. 95)

Hoofdstuk 8. Financiële analyse (p. 141)

Hoofdstuk 9. Overname van de onderneming (p. 201)

Hoofdstuk 10. Beursintroductie (p. 243)

Bibliografie (p. 261)

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


Ppt deel 1 - Inleiding
685.55 kB
Ppt deel 2 - Gevalstudies
1.1 MB
Ppt deel 3 - Strategie
1.15 MB
Ppt deel 4 - Keuze van de ondernemingsvorm
783.85 kB
Ppt deel 5 - De jaarrekening
926.73 kB
Ppt deel 6 - Het financieel plan
2.07 MB
Ppt deel 7 - De financieringsbehoefte
1017.02 kB
Ppt deel 8 - Financiële analyse
3.16 MB
Ppt deel 9 - Overname van de onderneming
1.05 MB
Ppt deel 10 - De beursintroductie
737.24 kB
Hoofdstuk 4 - Actualiteitsbijdragen
141.04 kB
Hoofdstuk 5 - Actualiteitsbijdragen
132.29 kB
Hoofdstuk 6 - Actualiteitsbijdragen
120.67 kB
Hoofdstuk 7 - Actualiteitsbijdragen
158.26 kB
Hoofdstuk 8 - Actualiteitsbijdragen
133.5 kB
Hoofdstuk 9 - Actualiteitsbijdragen
152.07 kB
Hoofdstuk 10 - Actualiteitsbijdragen
150.44 kB
opgaven oefeningen hfdst 6
206.94 kB
oplossingen oefeningen hfdst 6
542.35 kB
opgaven oefeningen hfdst 8
312.71 kB
oplossingen oefeningen hfdst 8
391.25 kB
opgaven oefeningen hfdst 9
105.89 kB
oplossingen oefeningen hfdst 9
207.63 kB
Toegang online oefeningen
1.3 MB
Elektronische oefeningen

About the series:

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

More about this series

Also interesting for you: