Het digitale aandelenregister

22 October 2020
Brussel
€192.39 (VAT incl.)

Knelpunten en nieuwe evoluties

Tot op heden worden de aandelenregisters van de meeste Belgische vennootschappen enkel op papier bijgehouden. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) poogt tegemoet te komen aan de digitalisering van het recht en biedt de mogelijkheid aan naamloze vennootschappen (NV), besloten vennootschappen (BV) en coöperatieve vennootschappen (CV) om ervoor te kiezen een elektronisch aandelenregister aan te houden. Hierdoor zouden de meest voorkomende problemen uit de praktijk, nl. het niet up-to-date houden of het verloren geraken, verholpen kunnen worden.

De Federatie voor Notarissen (Fednot) en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) hebben in 2019 een elektronisch aandelenregister gelanceerd via de tool “eSTox”. Ook andere commerciële spelers springen op de kar en bieden dergelijke registers aan.

Op vandaag zijn er echter nog een aantal belangrijke uitdagingen om ten volle ‘paperless’ te gaan met het aandelenregister, zowel vennootschapsrechtelijk als op vlak van GDPR. Er dient te worden stilgestaan bij de bescherming van de gegevens (wie kan wat zien en aanpassen), authenticatie en toegangscontrole, elektronisch ondertekenen van elke transactie, etc.

Met het oog op de verplichting voor vennootschappen om hun ‘uiteindelijke begunstigden’ in te geven in het nieuwe “UBO Register”, tegen ten laatste 30 september 2019, zou een onderneming ervoor kunnen kiezen om de gegevens vanuit een digitaal aandeelhoudersregister rechtstreeks door te sturen naar het UBO register.

_______________

Wij organiseren deze opleiding met de nodige social distancing-maatregelen zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Hierbij volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. Indien de veiligheid dit vereist, kan de opleiding online gevolgd worden.

_______________


Sprekers

Prof. dr. Kristof Maresceau, docent Instituut Financieel Recht UGent, advocaat - Deloitte Legal
Dhr. Maarten Poulussen, Managing Director – Corporify
Dhr. Olivier Van Borsel, Legal Tech Expert – Corporify
Mr. Rosanne Van Gael, advocaat - Cazimir

Doelgroep

Advocaten, accountants, notarissen en bedrijfsjuristen

Programme

12u30 Broodjesbuffet en registratie van de deelnemers
13u30 Start van de uiteenzetting (pauze rond 15u15)

Go paperless - het digitale aandelenregister in het nieuwe WVV
Prof. dr. Kristof Marescaeau

Het UBO-register en de raakvlakken met het digitale aandelenregister
Mr. Rosanne Van Gael

Praktische aandachtspunten bij de implementatie van een digitaal aandelenregister
Dhr. Maarten Poulussen en dhr. Olivier Van Borsel


17u00 Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

17u30 Voorzien einde

Practical information

DATUM & LOCATIE

Donderdag 22 oktober 2020
BluePoint Brussel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel
Routebeschrijving

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 4 punten
NKN: erkend voor 3,5 uur
IBJ: erkend voor 4 punten
IAB: erkend voor 3 uur en 45 minuten
BIBF: erkend voor 3,5 uur
IBR: erkend

PRIJS

€ 159 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief documentatie, broodjesbuffet en koffiepauze.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

22 October 2020 - Brussel

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00