De EOT - een recente stand van zaken en model van regelingsakte

23 April 2020
Antwerpen
07 May 2020
Gent
14 May 2020
Leuven
€264.46 (VAT incl.)

Door een verscheidenheid aan wetten (o.m. de echtscheidingswet en potpourri VI) onderging de echtscheiding door onderlinge toestemming de afgelopen maanden een transformatie. Deze opleiding heeft tot doel een duidelijk overzicht te bieden van de belangrijkste wijzigingen, zowel inhoudelijk als procedureel. Aan bod komen onder meer de wettelijke omschrijving van buitengewone kosten, de motiveringsplicht betreffende de onderhoudsbijdrage en andere inhoudelijke nieuwigheden die essentieel zijn voor de notaris of de advocaat die actief is in echtscheidingen om een juridisch correcte en volledige regelingsakte op te maken.


Sprekers

Hélène Casman, wetenschappelijk adviseur bij Deloitte Legal, erenotaris, professor emerita VUB en ULB en gewezen plaatsvervangend raadsheer van het hof van beroep te Brussel

Patrizia Macaluso, advocate bij Deloitte Legal, specialiste conflictoplossing en familiale procesvoering


Doelgroep

Notarissen, advocaten, magistraten, bemiddelaars en in het algemeen alle praktijkjuristen die in aanraking komen met echtscheidingen

Programme

15u30 Onthaal met koffie en versnaperingen

16u00 Uiteenzettingen (pauze met belegde broodjes voorzien rond 17u30)

U krijgt antwoord op vragen zoals:

- Wat is recent veranderd inzake de echtscheiding door onderlinge toestemming?

Met o.m. aandacht voor volgende punten:
▪ Hoe dient de motiveringsplicht bij vaststelling van de onderhoudsbijdrage te worden voldaan?
▪ Welk zijn de wettelijk omschreven buitengewone kosten?
▪ Wat is veranderd aan de onderhoudsuitkering tussen echtgenoten?
▪ Wat is de impact van het gewijzigd huwelijksvermogensrecht?
▪ Wat dient nog op straffe van nietigheid in de regelingsakte te zijn opgenomen?
▪ Welke documenten zijn nog verplicht toe te voegen aan het echtscheidingsdossier?

- Welke elementen zijn onmisbaar voor een sluitende en volledige regelingsakte anno 2020?

19u00 Mogelijkheid tot vraagstelling

19u30 Einde

Practical information

DATA & LOCATIES

Donderdag 23 april 2020 │ Antwerpen
Salons van Edel
Terbekehofdreef 13
2610 Antwerpen

Donderdag 7 mei 2020 │ Gent
3Square Gent
Rijvisschestraat 124
9052 Zwijnaarde

Donderdag 14 mei 2020 │ Leuven
Faculty Club
Groot Begijnhof 14
3000 Leuven


ERKENNINGEN

OVB: in aanvraag
IGO: in aanvraag
NKN: erkend voor 2,5u
Federale bemiddelingscommissie: in aanvraag


PRIJS

225 euro (prijzen excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief het boek De echtscheiding door onderlinge toestemming 2.0, documentatiemap, koffiepauze en broodjesmaaltijd.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

23 April 2020 - Antwerpen
07 May 2020 - Gent
14 May 2020 - Leuven

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00