Algemene voorwaarden anno 2020

11 February 2020
Gent
€151.25 (VAT incl.)

Algemene voorwaarden zijn voor bedrijven het middel bij uitstek om hun rechtspositie te verstevigen. Gelet op haar belang, dienen deze best up-to-date te zijn en bijgevolg is frequente aanpassing een must. Enerzijds kan men algemene voorwaarden aanpassen aan externe factoren bv. wijzigende regelgeving, anderzijds aan interne factoren bv. eigen juridische geschillen met externe partners die onvoldoende bleken afgedekt te zijn in de bestaande algemene voorwaarden.

Mr. Pieter Van Aerschot geeft u, naast een algemene update van de meest voorkomende bepalingen en gewijzigde wetsartikelen, heel wat praktische en toepasbare tips en tricks mee.


Sprekers
Mr. Pieter Van Aerschot; advocaat bij de Balie West-Vlaanderen, gespecialiseerd in IP, privacy- en insolventierecht


Doelgroep
Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen en cijferberoepers

Programme

11u30 Ontvangst met lunch
12u15 Uiteenzetting

1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
- Kennisname
- Aanvaarding
2. Battle of forms?
3. Impact nieuwe B2B regelgeving
4. Inhoudelijke bepalingen
- Kennisname en aanvaardingsclausule
- Interpretatieproblemen
- Bestelling en aanvaarding
- Levering en risico
- Prijs en betaling
- Ontbinding
- Bewijslast
- Garantie
- Aansprakelijkheid
- Intellectuele eigendom
- Privacy
- Boiler plate
- WCO
- Bevoegheidsclausule - toepasselijk recht

U krijgt antwoord op vragen zoals:
- Wanneer zijn mijn algemene voorwaarden nu effectief geldig?
- Volstaat een vermelding van mijn algemene voorwaarden op mijn website voor haar toepassing?
- In hoeverre kan ik mijn aansprakelijkheid indekken in mijn algemene voorwaarden?
- Mijn contractspartner heeft ook algemene voorwaarden, welke zijn nu van toepassing?
- Kan ik mijn privacypolicy implementeren in mijn algemene voorwaarden en wat moet daar juist in staan?

14u15 Einde

Practical information

DATUM & LOCATIE

Dinsdag 11 februari 2020 | Gent
3Square Gent
Rijvisschestraat 124
9052 Zwijnaarde

Routebes

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 2 punten
IBJ: erkend voor 2 punten
IAB: erkend voor 2u
BIBF: erkend voor 2u
IGO: tussenkomst bevestigd

PRIJS

125 euro (prijzen excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap en broodjeslunch.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

11 February 2020 - Gent

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions
Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00