1. Door een verscheidenheid aan wetten (o.m. de echtscheidingswet en potpourri VI) onderging de echtscheiding door onderlinge toestemming de afgelopen maanden een transformatie. Deze opleiding heeft tot doel een duidelijk overzicht te bieden van de belangrijkste wijzigingen, zowel inhoudelijk als procedureel. Aan bod komen onder meer de wettelijke omschrijving van buitengewone kosten, de motiveringsplicht betreffende de onderhoudsbijdrage en andere inhoudelijke nieuwigheden die essentieel zijn voor de notaris of de advocaat die actief is in echtscheidingen om een juridisch correcte en volledige regelingsakte op te maken.
  Seminar
  €264.46 (VAT incl.)

 2. Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  €252.03 (VAT incl.)
 3. De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z

  Publication date: September 17, 2020

  Studiedagen De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z
  €453.75
 4. Beslag inzake namaak

  Publication date: September 8, 2020

  Het beslag inzake namaak is een populair instrument in de strijd tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, zoals blijkt uit de vele beslissingen die hierover verschijnen.
  Seminar
  €227.89 (VAT incl.)

 5. Het KB van 17 augustus 2019 (in werking getreden op 21 september 2019) bepaalt dat RSZ-inspecteurs voortaan ook kunnen optreden tegen illegale terbeschikkingstelling van gedetacheerde werknemers.
  Seminar
  €204.49 (VAT incl.)
 6. Vastgoedprojecten: 4 actuele topics

  Publication date: August 28, 2020

  1. Van THV naar maatschap - een stille revolutie
  Seminar
  €296.45 (VAT incl.)

 7. Studiedagen De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z
  Seminar
  €296.45 (VAT incl.)
 8. Internationale fiscaliteit: een update

  Publication date: August 7, 2020

  Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  €387.20 (VAT incl.)
 9. Ondernemingsstrafrecht

  Publication date: July 6, 2020

  De laatste wetgeving, de meest recente rechtspraak
  €292.21