1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. In dit boek maken de auteurs de complexe btw-procedureregeling inzichtelijk. Ze behandelen de aangifte en controle, de bewijsmiddelen, de vorderingen van de administratie, de betaling en invordering van btw-schulden en de vorderingen van de belastingplichtige. * Complexe wetgeving geïllustreerd met tal van voorbeelden. * Helder gestructureerd in een eenvoudige taal.
  Paperback
  €75.-

 2. Dit basiswerk behandelt de vennootschapsfiscaliteit aan de hand van het schema van de resultatenrekening, waardoor de verwevenheid van het inkomstenbelastingenrecht en de boekhoudkundige praktijk centraal komt te staan. Het werk bevat talrijke verwijzingen naar hoofdzakelijk recente rechtspraak en voorbeelden en cases die de materie verduidelijken.

  Hardback
  €235.-

 3. States cooperate to stem irregular migration flows, yet migration control agreements often result in widespread violations of the socio-economic rights of people on the move contained in the Global South. This book examines the States that are responsible for these violations.
  Paperback
  €75.-
 4. Minderjarigen en hun vermogen

  Publication date: May 19, 2021

  Het werk gaat diepgaand in op de materie van het ouderlijk goederenbeheer met verwerking van alle gepubliceerde Belgische rechtspraak en doctrine. Hierbij wordt aandacht geschonken aan knelpunten, onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en lacunes in het recht waardoor het bovendien de lege ferenda zeer relevant kan zijn.

  Paperback
  €75.-
 5. EU Private Law

  Publication date: May 19, 2021

  The book deals with the impact of EU law on private relations. While EU law has principally developed through vertical relations of the Union and its Member States with private persons, its foundations, principles and enforcement mechanisms are increasingly affecting the growing body of EU law governing horizontal relations between individuals and undertakings. The results are sometimes unexpected and sometimes inappropriate.
  Hardback
  €149.-
 6. Lichamelijke schade

  Publication date: May 20, 2021

  Dit werk biedt een overzicht van zeer recente rechtspraak (van 2019, 2020 en begin 2021) in verband met de vergoeding van letselschade in handige samenvattingen, en ontsloten via een chronologisch en een trefwoordenregister. Een ingesloten USB-stick bevat de integrale teksten.
  Paperback
  €77.-
 7. Hypothecaire publiciteit

  Publication date: May 30, 2021

  Dit boek behandelt alle aspecten van de overschrijving en de kantmelding, met inbegrip van de overschrijving van het bewarend en uitvoerend beslag. Ook de doorhaling van bezwarende overschrijvingen wordt uitvoerig behandeld. De auteur staat uitgebreid stil bij de meest recente ontwikkelingen, zoals onder meer de overschrijving van de erfakte en de wijzigingen aan het systeem van de kantmelding.

  Hardback
  €110.-
 8. De VZW & haar financiering

  Publication date: May 30, 2021

  Dit werk behandelt vanuit een managements- en juridisch standpunt alle financieringslijnen van een vzw, met Tips & tricks en praktijkvoorbeelden.

  Paperback
  €50.-
 9. Recht & elektronische handel

  Publication date: June 3, 2021

  Dit boek behandelt de belangrijkste juridische en fiscale aandachtspunten die zich stellen bij elektronische handel. Onderwerpen zoals domeinnamen, elektronische overeenkomsten, de verwerking van persoonsgegevens en de aansprakelijkheid van dienstverleners, btw-aspecten en toepasselijk recht komen hierbij uitgebreid aan bod.

  Hardback
  €130.-
 10. Sociale inspectie

  Publication date: June 8, 2021

  Dit boek schetst een overzicht van de verschillende sociale inlichtingen en opsporingsdiensten. Van het verzamelen van informatie tot het einde van een inspectie: regularisatie, minnelijke schikking, of gerechtelijke vervolging. Daarnaast wordt ook dieper ingegaan op bijzondere knelpunten bij inspecties, alsook de toenemende mate van coördinatie van inspecties op Europees niveau.

  Paperback
  €85.-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5