1. In dit boek wordt de exclusiviteit voor het eerst uitdrukkelijk in verband gebracht met de elasticiteit van het eigendomsrecht, of dus de mogelijkheid voor de eigenaar om de volle eigenaarsbevoegdheden (terug) te verkrijgen. Deze analyse biedt een nieuwe kijk op tal van voor de praktijk belangrijke rechtsfiguren zoals de kwaliteitsrekening, het eigendomsvoorbehoud, de eigendomsoverdracht tot zekerheid, de trust enz.
    Hardback
    €122.50 €175.-

  2. This book offers an interesting selection of recent developments in the broad field of property law, including contributions on constitutional property law, national private property law and European and comparative property law.
    Paperback
    €45.50 €65.-