1. With the 186 articles of the Common European Sales Law the European Commission proposes an optional legal framework that covers the entire lifecycle of sales contracts and contracts for the supply of digital content, as well as related services. This book is the first to delve deeply into the content of the CESL and to analyse it.
    Hardback
    €85.-

  2. Het opzet van het onderzoek bestaat erin aan te tonen dat het geheel aan regelgeving dat is uitgewerkt op het vlak van de tegenwerpbaarheid van overdrachten van schuldvorderingen, wegens zijn diversiteit, complexiteit en voornamelijk wegens de interpretatieproblemen waartoe het op verschillende punten aanleiding geeft, nog steeds onaangepast is aan de noden van de praktijk.
    Hardback
    €195.-