1. De auteur staat stil bij het belang en de functie van de juridische kwalificatie van goederen in het algemeen en als (on)roerend of (niet-) verbruikbaar in het bijzonder. Ze onderzoekt ook welke rol de wil van partijen hierbij spelen.
    Hardback
    €122.50 €175.-

  2. This book offers an interesting selection of recent developments in the broad field of property law, including contributions on constitutional property law, national private property law and European and comparative property law.
    Paperback
    €45.50 €65.-