1. Na een beschr? ving van de structuur, het toepassingsgebied en de financiering van de sociale zekerheid, komen de verschillende takken aan bod, zoals de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen, de ziekteverzekering, de gezinsb?slag, de werkloosheidsverzekering, het wettel?k en aanvullend pensioen en de socialeb?standregelingen. - Praktisch overzicht van het socialezekerheidsrecht. - Met tal van prakt? kgerichte voorbeelden. - Me...
    Paperback
    €45.-