1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

 1. De evaluatie en de vergoeding van lichamelijke schade is een zeer complexe aangelegenheid die van situatie tot situatie moet bekeken worden en meestal afhankelijk is van de specifieke wetgeving waaronder het slachtoffer valt, zijn sociale status (rechthebbende als zelfstandige, werknemer, ambtenaar,...) en of de geleden schade integraal dan wel forfaitair vergoed wordt. Dit boek biedt een overzicht van de situatie en de evaluatie van licham...

  Paperback
  €95.-

 2. Gespreid over vijf webinars, leer je in twee weken tijd handige principes en krachtige oefeningen.
  Seminar
  €363.- (VAT incl.)

 3. De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2019-2020, rond 4 zwaartepunten: rechtspersoon, familie, vastgoed, fiscaliteit.


  Hardback
  €90.-

 4. This book is a comprehensive analysis of the choice of court and choice of law provisions that apply to cross-border family matters and succession in EU private international law.
  Paperback
  €99.-
 5. Schijnzelfstandigheid: een stand van zaken

  Publication date: November 26, 2020

  Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  €263.44 (VAT incl.)

 6. Ever since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948 there has been a debate on the issue of universality and cultural diversity. The UN human rights treaty bodies have an important role to play in ensuring a proper balance between safeguarding the universality of the rights, while at the same time leaving room for cultural particularities. This book examines how the UN treaty bodies, in particular the Human Rights Comm...
  Paperback
  €95.-

 7. De reeks Tendensen Vermogensrecht biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waari...

  Paperback
  €79.-
 8. Basisopleiding douane (incl. invloed van de Brexit)

  Publication date: November 20, 2020

  De douanereglementering is een geheel van voorschriften betreffende de in- en uitvoer van goederen.
  Seminar
  €413.09 (VAT incl.)
 9. De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z

  Publication date: November 19, 2020

  Studiedagen De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z
  €453.75

 10. Het beslag inzake namaak is een populair instrument in de strijd tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Dit Cahier is een handige leidraad bij de verschillende procedurestappen en mogelijkheden, met een volledig overzicht van de recente rechtspraak over het beslag inzake namaak en de gebruiken in de praktijk.

  Paperback
  €57.-
 
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7